Stefans musik

Kontakta mig gärna på


Skannade låtsamlingar och låthäften
Sverige

5 populära valser från Dalsland spelade av Dan Danielsson (2015-10-23)

10 Svenska folkdansar satta för piano af C. E. Grönstedt (2013-12-17)

11 Värmlandspolskor J. Kolthoff (2013-03-09)

20 danser från Jössehärad (2013-10-28)

20 folklåtar satta för violin av J. P. Forssgren, häfte tryckt 1926 (2014-01-07)

20 Jämtpolskor spelade af Lapp-Nils och samlade av S. Sahlin,
satta för två violiner av W. Peterson-Berger (2015-10-23)

20 Originalpolskor från Gästrikland för piano av Gustaf Stolpe, tryckt 1881 (2016-06-27)

25 svenska folkvisor och danser lätt arrangerade för 2 violiner och piano, tryckt 1878 (2015-11-06)

25 utvalda Helsinge-polskor utgivna av Hans Nilsson (2015-07-28)

39 danser från Ångermanland samlade och satta för violin af H. E. Kempe (2014-11-21)

40 svenska polskor arrangerade för flöjt eller violin (2015-11-06)

200 svenska folkdansar arrangerade för piano, häfte tryckt 1875 (2013-12-27)

220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström Häfte 1 Häfte 2 (2015-04-24)

A. G. Rosenbergs häften (2020-04-24)

Allmogelåtar utgifna av Allmogedansens vänner Gefle (2013-04-03)

Allmogespelmannen Erik Sellin (2020-11-20)

August Medin, Neckens dansmusik, två häften (2015-08-24)

August Strömberg:
      39 allmogelåtar från Kinnevalds härad upptecknade av August Strömberg (2020-11-15)
      Småländska låtar upptecknade av August Strömberg (2020-11-15)
      Gamla spelmanslåtar från Kinnevalds härad i Småland upptecknade av August Strömberg (2020-11-15)

Bror Strand:
      Folklåtar från södra Värend upptecknade av Bror Strand (2015-10-23)
      Gamla spelmanslåtar från Urshult upptecknade av Bror Strand (2020-11-18)
      Ur en spelmans gömmor Folklåtar upptecknade eller komponerade av Bror Strand (2020-11-20)

C. J. Hierta, Femton egendomliga polskor (2014-11-24)

Danser från Jemtland upptecknade och satta för violin af Leo Jönsson (2013-12-06)

Dansalbum för ungdom Samling af de vackraste och mest omtyckta danser Häfte 1-12 ej fullständig (2020-12-11)

Danser och låtar Samling nyare dansmusik och populära melodier för violin Häfte 1-10 ej fullständig (2015-12-15)

Danser och låtar från Dalarne Upptecknade af Olof Gudmundson Arr. för piano af And. Bond (2013-03-01)

Danser och låtar från Svenska Folkdansens Vänner (2020-11-28)

Dansmusik uppptecknad efter P. E. Andersson, Björklinge, Uppland, av Karl Bohlin (2013-12-06)

Delsbostintan:
      Från ett Delsbo-bröllop Gamla låtar upptecknade av Ida Gawell-Blumenthal (Delsbostintan) (2014-01-07)
      Gamla danslåtar från Hälsingland upptecknade av Delsbostintan Ida Gawell-Blumenthal (2014-10-18)

Diverse notblad (2018-04-21)

"Djävulspolskan" Finländska varianter, av Otto Andersson, Helsingfors 1914 (2013-11-29)

Dojan, kurslåtar från Svärdsjö med omgivning samlade av Lars Gezelius (2012-03-09)

Edvard Nordlander:
      Dansalbum Lätt arrangement efter allmogespelmän av Edvard Nordlander (2020-11-30)
      Lätt dansmusik 20 omtyckta danser mycket lätt satta för violin eller klarinett af Edvard Nordlander (2019-04-23)

En samling visor och danser från Jämtland Upptecknade och arrangerade för piano av Verner Lindström (2013-12-27)

Erik i Locksta, "Låtar för violin-solo spelade på Skansen under åren 1894-1902 av Erik i Locksta (Johan Rydberg)" (2015-06-16)

Finlands svenska folkdiktning:
      VI Folkdans A 1. Äldre dansmelodier Ej fullständig (2016-11-05)
      VI Folkdans A 2. Yngre dansmelodier Endast uppteckningar Ej fullständig Ej klar (2016-01-25)
      VI Folkdans A 3. Bröllopsmusik Ej fullständig Ej klar (2016-08-11)

Fiollåtar från Gotland (2014-11-13)

Fiol-Mattis, "Folklåtar efter berömda fiolspelmän i lätt sättning för violin" (2012-04-27)

Folklåtar från Karlskoga bergslag upptecknade av Wilhelm Bergewing (2014-09-30)

Folkmusik från öfre Sverige upptecknad af G. Bn. [Georg Bladini], ur Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif, I. 10., sid. 433-444, tryckår 1880? (2013-11-29)

Folkmusik i Västmanland Västmanlands Spelmansförbund 1988 (2018-01-30)

Från vildmark och lekstuga, jämtpolskor upptecknade och satta för två fioler av Karl Tirén (2015-08-11)

Fyra dalmelodier bearbetade för två violiner av C. G. Nyblom (2013-12-06)

Gamla spelmanslåtar från Norrland upptecknade av Helmer Nordensson (2015-10-23)

Gotlandstoner upptecknade av August Fredin Ej klar (2016-01-08)

Heimbygdas Spelmansförbunds lösbladssamling (2014-07-15)

Hej filinkeli! så gla och lusteli! Ett tjog gamla svenska polskor (2014-01-07)

Herman Thunman:
      25 svenska folkdansmelodier satta för pianoforte af Herm. Thunman (2013-12-06)
      50 svenska folkmelodier satta för piano af Herman Thunman (2014-01-07)

J. Ad. Hägg:
      Dalalåtar satta för piano och herr Anders Zorn vördsamt tillegnade af J. Hägg (2013-12-27)
      Erinnerung an Norwegen Tänze und Volkslieder aus dem Amt Trondhjem Gesammelt und und für das Pianoforte gesetzt von J. Ad. Hägg (2014-01-07)
      J. Ad. Hägg Fem Gotlandspolskor lätt satta för violin och piano af Tor Aulin (2013-12-06)
      19 Norrlandspolskor Samlade och satta för piano av J. Hägg 2:a upplagan (2013-12-27)
      Norrländische Tänze 12 polskor och 2 gånglåtar samlade och satta för violin och piano av J. Ad. Hägg (2013-12-17)
      20 Gotlands-Polskor samlade af J. Ad. Hägg (2014-01-10)
      21 Bjuråkerspolskor samlade och satta för piano af J. Ad. Hägg (2014-01-07)

Jon Erik Hall 10 Hall-låtar (2022-01-21)

Julius Bagge:
      73 polskor och högtidsstycken från Gotland, Svenska polskor satta för violin, första samlingen (2013-02-01)
      75 polskor från Uppland och Södermanland, Svenska polskor satta för violin, andra samlingen (2014-11-06)
      76 polskor från Östergötland, Svenska polskor satta för violin, tredje samlingen (2013-02-01)

Julpolskor i lätt arrangement för piano, Carl Johnn's Musikhandel, Stockholm (2015-10-23)

Jämtpolskor för violin Upptecknade av E. Näslund, Brunflo (2020-11-21)

Jämtpolskor och låtar reviderade och satta för två, tre och fyra violiner av Göran O:son Föllinger, Stockholm 1930 (2020-11-20)

Karl Peter Leffler:
      Folkmusik från norra Södermanland upptecknad av K. P. Leffler (2016-07-16)
      Om nyckelharpospelet på Skansen Anteckningar av Karl Petter Leffler (2016-06-13)
      Två uppländska bondbröllop, artikel av K. P. Leffler i NY ILLUSTRERAD TIDNING 1898 (2012-01-23)
      Öster-Färnebo, Folkliv och melodier upptecknade av K. P. Leffler, tryckt 1910 (2015-08-11)
      Folkmusiken i Norrland Uppteckningar och text av K. P. Leffler, tryckt 1921-1924 (2023-12-21)

Knut Håkanson:
      6 valser av "Lomjansguten" satta för piano av Knut Håkanson (2014-11-21)
      7 låtar efter Skommar-Far satta för piano (2014-11-07)
      15 Hälsingelåtar från Skogs socken satta för två violiner (2014-11-18)
      15 Skånska melodier satta för två violiner (2014-11-07)
      Marbolåtar för piano eller violin (2014-11-07)

Lars i Svarven, L. J. Sundell, "På förstukvisten", 50 låtar spelade på Skansen (2014-09-05)

Lekar och låtar upptecknade i Dalarne af E. J. Tunstedt (2013-01-25)

Lekstugan, Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm:
      Lekstugan, häfte 1 (2015-11-06)
      Lekstugan, häfte 2 (2015-11-06)
      Lekstugan, beskrivning av svenska folkdanser (2016-01-08)

Lomjansguten:
      25 valser efter Lomjansguten (2015-07-20)
      35 värmländska valser Lomjansguten 1815-Gräsmarken-1875 (2015-11-06)

Louis Müller:
      50 Polskor, Visor och Danslekar lätt arrangerade för Flöjt, Violin eller Clarinett av Louis Müller, tryckt 1883 (2015-11-06)
      55 Polskor, Valser, Marscher, m.m. samlade af Nalle lätt satta för en Flöjt af Louis Müller, tryckt 1887 (2016-01-08)

Låtar från Dalarna, andra upplagan, samlade och utgivna av Paul Bäckström 1974 (2014-08-18)

Med Dalälven från källorna till havet av Karl Erik Forsslund (2016-04-15)

Nils Olsson:
      Fiollåtar från Medelpad upptecknade av Nils Olsson (2015-11-06)
      Spelmansarvet, norrländska låtar upptecknade och satta for violin av Nils Olsson (2015-11-06)
      Spelmansminnen, låtar från Norrland upptecknade av Nils Olsson (2015-10-23)

Nils Stålberg:
      Visa och låt på Öland (2016-01-25)

Norrländska toner upptecknade av E. E. Film (2020-01-07)

Nyaste dansalbum för violin, flöjt eller clarinett, Elkan & Schildknechts förlag (2022-03-07)

Några Helsingelåtar för den danslystna ungdomen, samlade och satta för piano av Maria Jennische (2014-11-21)

Närkesfiolen En samling folkdanser upptecknade af Otto Gustafson (2020-11-26)

Olof Andersson:
      7 skånska melodier arrangerade av Olof Andersson (2013-11-01)
      Sörmländska låtar upptecknade av Olof Andersson (2012-12-21)
      10 Svenska låtar arrangerade för 2 fioler av Olof Andersson (2013-11-01)
      12 fiollåtar från Medelpad upptecknade av Nils Olsson, arrangerade för 2 fioler av Olof Andersson (2013-11-01)

Opp å hoppa Julpolskor och andra polskor (2014-01-10)

Philochoros:
      Philochoros-Album Gamla svenska Dansar och Låtar (2015-10-23)
      Nytt Philochoros-Album Gamla svenska Folkdansar (2015-11-06)
      Dansar och låtar samlade af Philochoros i Upsala (2015-11-06)

Polskor från Jemtland och Helsingland upptecknade af A. Hallin Arrangerade för Violin och Piano eller Piano ensamt (2013-11-29)

På dansgillet Tre svenska allmogetrallar för piano (2014-11-21)

På spelmanstävlan Dans- och tävlingslåtar från olika landskap (2013-01-18)

Richard Dybeck:
      Svenska folkmelodier utgifna af Richard Dybeck, tryckår 1853-1856 (2015-06-11)
      Svenska gånglåtar upptecknade och samlade af Richard Dybeck (2014-10-24)

Schwedishe Tänze, arrangerade av Max Bruch, violinstämma (2012-04-24)

Sex dansmelodier från Skåne, arrangerade för piano av John Wennerberg (2014-11-21)

Sex springlekar efter Lissmyr Erik, kommenterade av Sven Bohm (2013-01-03)

Sju Gotlandspolskor arrangerade för två fioler av Elis Hanson (2015-10-23)

Skånska melodier upptecknade av Nils Andersson, tryckta 1895-1916, upptecknade 1887-1889 (2014-11-06)

Slatta fra Wästerbottn 415 spelmanslåtar samlade och kommenterade av K. Gunnar A. Karlsson och Siw Burman Ej fullständig (2016-03-01)

Spelare-Johans låtar Minnen från Öland Upptecknade af Jenny Wellin (2016-06-16)

Spelmanslåtar från Närke samlade och upptecknade av Linus Danielsson (2022-01-20)

Spel-Arvids låtar för violin, enskilda låtar (2013-02-08)

Spel-Gulle, "17 fiol-låtar efter populära Skansen-spelmän för violin" (2013-01-18)

Spelmannen Erkgärds Mats, Malung, av Sven Bohm (2013-01-03)

Stockholms Spelmansgilles lösbladssamling (2012-12-27)

Stockholms Spelmansgille, "Svenska folklåtar för två fioler", tryckt 1947 (2018-12-06)

Svenska danspolskor, häfte 2, tryckt 1886 (2014-10-17)

Svenska folkdanser och sällskapsdanser, "Gröna boken", utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, tredje upplagan, redigerad av Gustaf Karlsson, tryckår 1944 (2016-05-10)

Svenska folkmelodier arrangerade för piano av Hedda Bildt (2020-01-07)

Svenska låtar (2015-10-16)

Svensk folkmusik för två fioler, 100 låtar utgivna av Sveriges Spelmäns Riksförbund (2016-08-10)

Sven Spelemans låtar utförda av Källna-trion (2015-10-23)

Sörmländska låtar upptecknade av Gustaf Wetter (2020-12-26)

Thore Härdelin d.ä., tre häften (2022-01-21)

Toner från norrländska bygder upptecknade av Fredrik Nyberg (2013-11-29)

Toner från Skansen upptecknade af J. Sundling (2014-11-21)

Traditioner af Svenska Folkdansar, tryckta 1814-1815 Endast de första sidorna (2020-04-24)

Tre polskesamlingar från början av 1800-talet, artikel av Margareta Jersild i Sumlen 1976 tillsammans med renskrivna uppteckningar
      Rääfs samling (2022-01-20)
      Waenerbergs samling (2022-01-20)
      Wallmans samling (2022-01-20)

Vermländska låtar samlade af Nils Keyland och arrangerade för piano (eller violin) af C. W. Rendahl (2013-13-27)

Upländsk folkmusik utgiven av Ruben Liljefors (2014-11-07)

Värmländsk folkmusik 38 låtar etc. samlade av Adolf Möller (2013-11-01)

Älfsborgslåtar, visor och danser upptecknade från Knallebygden och arrangerade för piano af Albert Löfgren (2013-13-27)


Norge

100 norske Polskdanse samlede af A. Reitan og A. Haugen Ej fullständig (2015-10-23)

XXV udvalgte norske folkedandse for piano udsatte af Halfdan Kjerulf (2016-06-30)

Arne Bjørndal:
      Norske slaattar Springar Halling Gangar Vossarull, häfte 1 - 5 (2017-01-31)
      Gamle slaattar Ej fullständigt (2016-08-15)

Ludvig M. [Mathias] Lindeman:
      Norske fjeldmelodier samlede af Ludvig M. Lindeman, häfte 1 - 5, tryckta 1841 (2020-12-19)
      Ældre og nyere norske fjeldmelodier samlede af Ludvig M. Lindeman, band 1 och band 2, första upplagan, tryckt 1853-1863, och andra upplagan, tryckt 1874, samt ytterligare tryckta låthäften med samma numrering av låtarna (2016-03-22)

Albert Moen 100 norska slåtter (2016-04-12)

Møllarguttens slaatter (Myllargutens slåtter) upptecknade av Torgeir Torgeirsson, Møllarguttens søn (2015-10-23)

Norske Danse og Slaatter optegnede af Anders Heyerdahl (2015-10-23)

Norske folkedansar Del 3 Slåttar till turdansane (2020-12-11)

O. M. Sandvik:
      Folkemusikk i Gudbrandsdalen samlad av O. M. Sandvik Endast uppteckningar Ej klar (2015-11-20)
      Østerdalsmusikken Endast uppteckningar (2016-01-08)

Sven Nyhus:
     
Pols i Rørostraktom Endast uppteckningar Ej klar (2015-11-20)
      Fel'klang på rørosmål Endast uppteckningar Ej klar (2015-11-20)

Toner fra Valdres Øystein Gaukstad Endast uppteckningar Ej klar (2015-11-20)
Senast ändrad 2023-12-21