Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSvenska folkdanser och sällskapsdanser, "Gröna boken",
utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
Tredje upplagan, redigerad av Gustaf Karlsson

Stockholm 1944

Från början till och med sida 20 (2016-01-08)
Sida 21 till med sida 26 (2016-01-08)
Sida 27 till med sida 30 (2016-01-08)
Sida 31 till med sida 33 (2016-01-08)
Sida 34 till med sida 35 (2016-01-08)
Sida 36 till med sida 37 (2016-01-08)
Sida 38 till med sida 41 (2016-01-22)
Sida 42 till med sida 45 (2016-01-22)
Sida 46 till med sida 51 (2016-01-22)
Sida 52 till med sida 53 (2016-01-22)
Sida 54 till med sida 56 (2016-01-22)
Sida 57 till med sida 63 (2016-01-22)
Sida 64 till med sida 68 (2016-03-04)
Sida 69 till med sida 72 (2016-03-04)
Sida 73 till med sida 76 (2016-03-04)
Sida 77 till med sida 82 (2016-03-04)
Sida 83 till med sida 85 (2016-03-04)
Sida 86 till med sida 87 (2016-03-04)
Sida 88 till med sida 89 (2016-03-04)
Sida 90 till med sida 92 (2016-03-04)
Sida 93 till med sida 95 (2016-03-04)
Sida 96 till med sida 103 (2016-03-04)
Sida 104 till med sida 112 (2016-03-04)
Sida 113 till med sida 124 (2016-03-04)
Sida 125 till med sida 167 (2016-05-10)
Sida 168 till med sida 211 (2016-05-31)


Dansbeskrivningar med melodier

Pardanser
1. Slängpolska (från Skåne) (2016-05-17)
2. Tosingadansen (2016-05-17)
3. Fan-i-banko (2016-05-23)
4. Lachats (2016-05-23)
5. Berlinskan (2016-05-23)
6. Leksandslåten (2016-05-23)
7. Schottis (2016-05-27)
8. Rillen (schottisvariant) (2016-05-31)
      Vistext:
            En, två, tre, fyra och fem,
            nu ska vi dansa rellen igen
            Å den ska vi ta,
            för den går så bra,
            å den ska vi dansa te ljusan da'
      Alternativ vistext:
            Rallebuse upp och rallebuse ner
            Och aldrig ska jag säga rallebuse mer
9. Tantoli (2016-05-31)
      Vistext:
            Ja å min flicka, vi skulle dans polka
            När vi kom opp, så var de Tantoli
            Min flicka kunde dansa, men jag kunde inte
            Å därför så va de ju bäst att låta bli
            Trall ...
10. Lilla Lotten (2016-05-31)
11. Smegräbban (2016-05-31)
12. Bleking (schottisvariant)(2016-05-31)
13. Laditå (Lott' ist tod) (schottisvariant)(2016-05-31)
14. Klappdans (2016-06-03)
15. Fingerpolkett (2016-06-03)
16. Skåningen eller "Stoppen" (2016-06-03)
17. Möllaredansen (2016-06-03)
18. Snurrbocken (2016-06-03)
19. Dansa på strå (2016-06-03)
20. Varsovienne (2016-06-03)
21. Skobodansen (2016-06-03)
22. Sjuspring (2016-06-03)
23. Oxdansen (2016-06-03)
24. Gubben Noack (2016-06-07)
      Vistext:
            /:Se åter nalkas, åter nalkas
            julens fest igen:/
            Se vinterfåglar tusen,
            liksom julgransljusen,
            falla neder, falla neder
            ifrån himmelen
25. Skarva (2016-06-07)
      Vistext:
            Så dansa vi på skarva, på skarva, på skarava
            Skarva är vår del
            och supen är vårt fel,
            så dansa vi på skarva
26. Hallingen (2016-06-07)
27. Jössehäradspolska (2016-06-14)
28. Jössehäradspolska (bearbetad för scenframträdande) (2016-06-14)
29. Träskodans (2016-08-02)
30. Vingåkersdans (2016-08-02)
31. Nigdansen från Gotland (2016-08-02)
32. Slängpolska från Gotland (2016-08-05)
33. Kopparslagaren (2016-08-05)
34. Tretur (2016-08-05)

Gruppdanser
35. Huppleken (2017-11-14)
36. Väva vadmal
37. Gustafs skål
38. Fyramannadans
39. Dansa fyra, även kallad "Fyramannadans" eller "Fyramannapolska"
40. Åstorpastycket
41. Ryska polskan
42. Sextur från Skåne
43. Sextur från Södra Åby, Skåne
44. Dockedansen
45. Fyrtur från Skåne
46. Dubbel fyrtur eller "Fyrtur med keding"
47. Fyrtur
48. Skokar
49. Östgötapolskan
50. Kadrilj från Bara härad, Skåne
51. Kadrilj från Torna härad, Skåne
52. Kiviks marknad
53. Fria valen
54. Kadrilj från Landskronatrakten
55. Kadrilj från Oxie härad, Skåne
56. Kadrilj från Ekeby socken, Skåne
57. Kadrilj från Vessige socken, Halland
58. Kadrilj från Holm och Ågarp socknar, Halland
59. Kadrilj från Övraby socken, Halland
60. Ålandskadrilj
61. Vindmölledans
62. Skrälåt
63. Daldans
64. Fryksdalspolska
65. Västgötapolska
66. Fjällnäspolska
67. Trekarlspolska
68. Smålandspolska
69. Skördedans
70. Dans till fryksdalsmelodi
71. Ränningen
72. Gotlandskadrilj
73. Kadrilj från Gotland
74. Kadrilj från Gotland (Förkortad)
75. La chassé ("Aschasen" eller "Assiass")
76. Monfarino
77. Gotlandskadrilj enligt Philochoros

Sällskapsdanser
78. Gammalpolka
79. Herrskapsvals från 1850-talet
80. Menuett
81. Lancierkadrilj
82. Fransäs
83. Herrgårdsfrancaise från Östergötland

Endast musik - noter

1. Oxdans (20xx-xx-xx)
2. Sextur
3. Leksandslåt I (2017-11-17)
4. Leksandslåt II (2017-11-17)
5. Vingåkersdans
6. Hallingen
7. Jössehäradspolska
8. Kadrilj från Bara härad, Skåne
9. Köra till Särslöv
10. Trekarlspolska
11. Kadrilj från Torna härad
12. Kiviks marknad
13. Fria valen
14. Slängpolska från Skåne (2017-11-17)
15. Kadrilj från Oxie härad, Skåne (2017-11-14)
16. Berlinskan (2017-11-14)
17. Landskronakadrilj (2017-11-14)
18. Kadrilj från Landskronatrakten, Skåne
19. Ryska polskan
20. Varsovienne
21. Lachats (2017-11-17)
22. Tosingadansen (2017-11-17)
23. Ålandskadrilj
24. Gotlandskadrilj
25. Gotlandskadrilj enligt August Fredin, tur 1 - 5
26. Kadrilj från Gotland (förkortad)
27. La chassé
28. Monfarino
29. Slängpolska nr 1 från Gotland
30. Slängpolska nr 2 från Gotland
31. Skrälåt
32. Huppleken
      Marsch
      Tur 1: Huppen
      Tur 2: Omdansning
      Tur 3: Fördans
      Tur 4: Kringel
      Tur 5: Skänklåt till spelman
            Vistext:
                  Herre from, herre ung,
                  öppna på din penningpung,
                  å jungfru from, jungfru ung,
                  öppna på din penningpung,
                  å giv den raske speleman,
                  å giv den raske speleman en slant,
                  som här så vackert spela, ja spela
      Skänklåt till brud och brudgum
            Vistext:
                  Ja, vem skall denna skålen tillhöra, min lusti kamrat?
                  Den skall du N.N. hava med ett friskt mod
                  Det lutar så till, du drick' som du vill tre klunkar å ra',
                  så kom der ingen klander åstad om aftonen
      Tur 6: Kroklek
            Vistext:
                  /:Aldrig blir den bruden jungfru mera,
                  aldrig får hon krona mer:/
                  /:Aldrig blir, aldrig får hon,
                  aldrig får den bruden krona mer:/
      Tur 7: Dalpolska
            Vistext:
                  /:Å vi ska dansa, vi ska sjunga,
                  sen ska vi ta på brudpigo:/
                  /:Sen ska vi ta på själva brua, på själva brua o.s.v.:/ 2017-11-17)
33. Nigdans från Gotland
34. Östgötapolska
35. Fyramannadans
36. Väva vadmal I
37. Väva vadmal II (såsom den spelas på Skansen)
38. Fyrtur från Luggude härad I
39. Fyrtur från Luggude härad II
40. Fyrtur
41. Dubbel fyrtur (eller fyrtur med keding)
42. Skobodans
43. Skåningen eller "Stoppen"
44. Dockedansen
45. Kopparslagaren
46. Vindmölledans
47. Träskodans
48. Schottis (2017-11-17)
49. Snurrbocken
50. Klappdansen
51. Fjällnäspolska
52. Skarva
53. Jössehäradspolska
54. Laditå
55. Bleking
56. Gustafs skål
57. Tantoli (2017-11-17)
58. Fan-i-banko (2017-11-17)
59. Daldans
60. Skördedans
61. Fingerpolkett
62. Rillen (schottisvariant) (2017-11-17)
63. Västgötapolska
64. Västgötapolska (ur Svenska låtar, Västergötland, nr 221)
65. Fryksdalspolska
66. Smålandspolska
67. Fryksdalsmelodi
68. Kadrilj från Halland
69. Kadrilj från Övraby socken, Halland
70. Galopp
71. Kadrilj från Vessige socken, Halland
72. Kadrilj från Holm och Agarp, Halland
73. Kadrilj från Ekeby socken, Skåne
74. Skokar
      1. Alla marcia
      2. Figuré
      3. Slinger
      4. Promenad
      5. Omdansning
      6. Slinger med figuré
      7. Omdansning
      8. Töserna i kared
      9. Promenad
      10. Slinger
      11. Omdansning
75. Dansa fyra (även kallad fyramannapolska)
76. Ränningen (danslek från Uppland)
77. Åstorpastycket
78. Möllaredansen
79. Lilla Lotten (2017-11-17)
80. Tretur
81. Sjuspring
82. Sme-gräbban
83. Gammal-polka (2020-02-27)
84. Herrskapsvals från 1850-talet
85. Menuett
86. Lancierkadrilj
87. Fransäs
88. Herrgårdsfrancaise från Östergötland
      1. Schubert: Marche hongroise
      2. Schubert: Marche militaire
      3. Schubert: Valse sentimentale
      4. Schubert: Balettmusik ur Rosamunda
      5. Schubert: Galopp
      6. Schubert: Valse
89. Åltomtabromarschen av Hjort Anders Olsson
90. Brudmarsch från Gotland efter "Florsen i Burs"
91. Gånglåt från Kinnevalds härad, Småland, efter August Strömberg


Senast ändrad 2020-02-17