Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarAlte Schwedische Volks-Melodien gesammlet von E. G. Geijer und A. A. Afzelius Für das Pianoforte harmonisch bearbeitet und dem Herrn Professor A. Böckh gewidmet von P. Grönland

Köpenhamn 1818

Från början till och med sidan 20 (2014-09-19)
Sidorna 21-40 (2014-09-19)

Innehållsförteckning (2014-09-19)

Sida 1
      Den bergtagna, "Och jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå", GA 1.1
      Hillebrand, "Hillebrand tjänte på konungens gård, GA 2.1, transponerad från D-moll till E-moll
      Liten Karin, "Och liten Karin tjänte på unga kungens gård", GA 3.1, någon liten rytmändring
Sida 2
      Kämpen Grimborg, "Det sutto två kämar i Nordanfjäll", mel. 1, GA 4.a
      Kämpen Grimborg, "Det sutto två kämar i Nordanfjäll", mel. 2, GA 4.b
      Skön Anna, "Skön Anna hon går till sjöastrand", GA 5, transponerad F-moll till E-moll
Sida 3
      Sorgens makt, "Liten Kerstin och hennes moder de lade gull i bår", GA 6.1, transponerad från E-moll till F-moll
      Riddaren Tynne, "Och det var riddar Tynne", GA 7.1, transponerad från E-moll till G-moll
Sida 4
      Prövningen, "Och jungfrun hon gick till sjöastrand", GA 8.1, transponerad från G-moll till E-moll
      Herr Peder och liten Kerstin, "Herr Peder och liten Kerstin de sutto över bord", GA 9
Sida 5
      Hertig Silverdal, "Och kära mina hovmän", GA 10
      Grevens döttrar vid Älvabolid, "Det bodde en greve vid Älvabolid"
      Herr Hollkin, "Och drottningen vill sina tärnor lära", GA 11
Sida 6
      Herr Magnus, "Herr Magnus han sadlar sin gångare grå", GA 12
      Herr Peder och Malfred, "Det bodde en fru allt söder under ö", GA 13
      Den bortsålda, "Min fader och min moder de bodde på en ö", GA 14.1
Sida 7
      Herren Båld, "Herren Båld han sadlar sin gångare grå" GA 15
      Den underbara harpan, "Det bodde en bonde vid sjöastrand" [De två systrarna] GA 16.1, transponerad från C-moll till A-moll
Sida 8
      Jungfruköp, "Och jungfrun hon gick för moder att stå", GA 17.1
      Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin, "Fröken Adelin hon gångar sig i rosende gård", mel. 1 GA 14.a, transponerad från G-dur till F-dur
      Konungabarnen, "Det vora två ädla konungabarn", GA 19.1
Sida 9
      Herr Olof, "Herr Olof han sadlar sin gångare grå" [Herr Olof och havsfrun]
      Herr Tidemann och lilla Rosa, "Rosa lilla talte till sin broder så", GA 20, transponera ett och ett halvt tonsteg uppåt
Sida 10
      Lilla Rosa, "Rosa lilla tjänte på konungens gård"
      Habor och Signild, "Habor kung och Sivar kung begynte sig ett kiv"
      Axel Thordsson och skön Walborg, "De lekte gulltafvel vid bredan bord"
Sida 11
      Herr Carl eller Klosterrovet, "Herr Carl han gick för sin fostermor in"
      Konungen och herr Peder, "Herr Peder han drömde en dröm om en natt"
Sida 12
      Malcolm Sinclair, "Sist när på ljuvlig blomsterplan" [Sinclairsvisan]
      Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin, "Fröken Adelin hon gångar sig i rosende gård", mel. 1
Sida 13
      Oväntad bröllopsgäst, "Det var två såta vänner"
      Stolts Hilla, "Hilla lilla hon sitter i kammaren sin
      Liten Kersin stalldräng, "Liten Kerstin hon låter sig kläder tillskär'"
Sida 14
      Stolts Botelid stalldräng, "Stolts Botelid hon rider på konungens gård"
      Herr Peders sjöresa, "Det var den unga herr Peder"
Sida 15
      Den lilla båtsman, "Jungfrun satt i högan loft och virka' gull på skinn"
      Den lilla båtsman, variant 1 [Gångarpilten] "Och jungfrun satt i kammaren, stack silkestäcken röd"
      Den lilla båtsman, variant 2 [Gångarpilten] "Och jungfrun sitt'r i buren, syr silke uppå skinn"
Sida 16
      Herr Äster och fröken Sissa, "Herr Äster han rider sig söder under ö"
      Herr Äster och fröken Sissa, "Herr Äster han rider sig söder under ö", variant
      Riddar Olle, "Riddar Olle han rider sig söder under ö"
      Riddar Olle, "Riddar Olle han rider sig söder under ö", variant
Sida 17
      Slottet i Österrik, "Det ligger ett slott i Österrik"
      Florens och Margareta, "Herr Herrman fäste fru Margreta"
      Riddaren Bryning, "Det var en gång en riddare, en riddareson"
Sida 18
      Sven Svanevit, "Sven Svanevit han rider sig den vägen fram"
      Herr Helmer och Margreta, "Stolts Margreta sitter i högan lofts sal"
      Stolts Margreta, "Herr Peder han rider allt in på sin gård"
Sida 19
      Tova lilla, "Lill' Tova hon tjänte på konungens gård"
      Tova lilla, variant, "Och konungen talte till Tova lilla så"
Sida 20
      Systeren som befriar sin broder, "Liten Kerstin gångar i stallet in"
      Systeren som befriar sin broder, variant "Liten Kerstin går sig åt stallet in"
      Vallevanns förklädning, "Vallevann han seglar så sent om en kväll", GA 17.2, transonerad från C-moll till A-moll
Sida 21
      Stige Lilles bjudning, "Stige Lille gångar sig åt Malemo sten", mel. 1
      Stige Lilles bjudning, "Stige Lille gångar sig åt Malemo sten", mel. 2
Sida 22
      Herr Helmer, "Herr Helmer han rider i rosendelund"
      Unge Hillerström, "Du stig nu så vackert till sadel och häst"
      Knut Huling, "Knut Huling han tullar sin fä' över bro"
Sida 23
      Herr Redevall, "Lilla Lisa och hennes moder de satt i sin sal"
      Ravnen Rune, "Herr Tune han så viser en man"
      Jungfru Marja, "Jungfru Marja hon skulle åt aftonsången gå"
Sida 24
      Sorgens makt, "Skön jungfru gråter tårar, hon gråter blod"
      Prövningen, "Jungfrun hon gångar sitt till sjöastrand"
      Konungabarnen, "Jag gick mig ut en midsommars dag", GA19.3, transponerad från F-moll till D-moll
Sida 25
      Magdalena, "Magdalena går åt källeflod"
      Underbar syn, "Nu haver jag sett, det jag aldrig förr såg"
      Konung Göstaf I. och dalkarlarne, "Kung Göstaf rider till Dalarne"
Sida 26BR>       Konung Eric och spåkvinnan, "Och konungen talte till hovmännen två"
      Gotlandsvisan, "Wi klage thet alle, för herrar och välde"
      Hönsgummans visa, "Hanar och höner å kycklingar små, spring glättuga nu"
Sida 27
      Sven i Rosengård, "Var har du varit så länge, du Sven i Rosengård"
      Den lillas testamente, "Var har du varit så länge, dotter liten kind?"
      De två systrarna, "Det bodde en konung allt uti Engeland", GA 16.2, transponerad från D-moll till E-moll
Sida 28
      De två systrarna, variant 1, "Och syster talte till syster sin"
      De två systrarna, variant 2, "Det bodde en konung så långt uppå ö"
      Duvans sång på liljekvist, "Det sitter en duva på liljekvist", mel. 1
      Duvans sång på liljekvist, "Det sitter en duva på liljekvist", mel. 2
Sida 29
      Liten Kerstins bröllop och begravning, "Och stallbroder talte till stallbroder sin"
      Herr Ulver och fru Sölverlind, "Herr Ulver han var en riddareman"
      Herr Ulver och fru Sölverlind, variant "Och konungen drog sig allt söder under ö"
Sida 30
      De två konungadöttrarna, "Det voro de konungadöttrar två", mel. 1
      De två konungadöttrarna, "Det voro de konungadöttrar två", mel. 2
      Liten vallpiga, "Liten vallpiga hon tullade vall"
Sida 31
      Inga liten kvarnpiga, "Och konungen han vaknade, i högan loft låg"
      Inga liten kvarnpiga, variant 1 "Lill' Inga hon stånder i kvarnen och mal"
      Inga liten kvarnpiga, variant 1 "Lill' Karin stod i buren och mol"
Sida 32
      Vedergällningen, "Om alla berg och backar vore utav gull"
      Herr Apelbrand och lilla Lena, "Hertig Apelbrand han rider på Lena lillas gård"
      Jungfrun i blå skogen, "Och jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå"
Sida 33
      De sju gullbergen, "Hertig Hillebrand han rider på rika grevens gård"
      Herr Redebold, "Herr Redebold han rider på konungens gård", GA 2.2, transponerad från F-moll till A-moll
      Rosilias sorg, "Rosilia sitter i kammaren sin"
Sida 34
      Rövaren Rymer, "Herr Rymer han rider på jungfruens gård"
      Röveren Brun, "Brun han rider sig till jungfruns gård"
      Herr Malmstens dröm, "Herr Malmsten han drömde en dröm om en natt"
Sida 35
      Linden, "Och jungfrun hon gångar i rosendelund"
      Linden, Variant "Jag var mig så liten, jag miste min mor"
      Lindormen, "Lindormen han rinner sig åt farstugan in"
Sida 36
      Lindormen, variant "Jungfrun hon sitter i buren och syr"
      Näcken, "Näcken han gångar på snövitan sand"
      Harpans kraft, "Ungersven han går och leker på gården"
Sida 37
      Harpans kraft, variant 1"Ant'en sörjen I sadel eller sörjen I häst"
      Harpans kraft, variant 2"Liten Kerstin sitter i buren och gråter"
Sida 38
      Havsfrun, "Herr Hillebrand han talte till sin moder så"
      Herr Olof i älvornas dans, "Herr Olof han sig ut om en ott'"
Sida 39
      Herr Magnus och havstrollet, "Det var så tidigt en söndagsmorgon"
      Per Tyrssons döttrar i Vänge, "Per Tyrssons döttrar i Vänge, kaller var deras skog", mel. 1
      Per Tyrssons döttrar i Vänge, "Per Tyrssons döttrar i Vänge, kaller var deras skog", mel. 2
Sida 40
      Staffans visa, "Staffan var en stalledräng"
      Stenen i grön dal, "I världen medan vi leva, uti syndene vi oss öve"
Senast ändrad 2014-09-19