Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenSvenska låtar samlade av Nils Andersson

Dalarna, fyra häften tryckta 1923-1926 (2015-xx-xx)Häfte 1, tryckt 1922

Skomakaren, grovarbetaren och sågverksarbetaren Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore
1. Toknacken, polska av spelmannen "Toknacken" från Mora, spelad av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-08-22)
2. Polska efter spelmannen "Toknacken" från Mora, spelad av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-08-22)
3. Polska efter spelmannen "Misarus" från Rättvik, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
4. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
5. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
6. Polska efter farfadern till soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
7. Polska efter muraren "Hins Lars", Frost Lars Ersson 1833-1882, Östbyn, Mora, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
8. Polska efter Stor-Mats eller "Skifva", Östansjö, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
9. Sammeles Annas brudpolska komponerad till Sammeles Annas bröllop 1855 av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
10. Polska efter spelmannen "Toknacken" från Mora, spelad av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
11. Timas Hans polska från Boda, efter soldaten Jöns Erik Andersson Köpman, död vid mitten av 1800-talet, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-05)
12. Hampus Anders polska från Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
13. Bergtrollets polska efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
14. Berg-Kirstis polska efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
15. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
16. Polska efter "Trafvarn" och "Pisten" från Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
17. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
18. Polska spelad av Knuter-Jon på 1700-talet, efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
19. Knuter-Jons polska komponerad av Knuter-Jon på 1700-talet, efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
20. Boggdansen, långdans efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
21. Bränn-Jerk Erssons polska efter smeden, snickaren och byggmästaren Bränn-Jerk Ersson, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
22. Brudmarsch efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, född 1834, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
23. Gånglåt efter "Stor-Mickel", även kallad "Stor-Erkes Mickel, Östansjö, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
24. Gånglåt komponerad av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, vid ett besök av "Blinda Palm" från Svärdsjö, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
25. Gånglåt efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
26a. Stenbockens marsch eller "Tyska klockorna", gånglåt efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
26b. Stenbockens marsch eller "Tyska klockorna", gånglåt, noterad för fiolstämningen AEACiss, efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
27. Vals från Uddevalla efter skomakaren Berg Gustaf Gustafsson, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
28. Målarpolskan, polska av mazurkatyp efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
29. Jugas-Kirstis brudpolska komponerad till Jugas-Kirstis bröllop 1857 av soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
30. Polska spelad av "Dal Jerk", Dal Erik Olsson, Lerdal, Rättvik, född 1819, efter Lind Anders Andersson, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
31. Polska av Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-12)
32. Vals efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-19)
33. Polska efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-19)
34. Vals efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-19)
35. Vals efter Henrik Elfström, Furudal, Ore, född på 1820-talet, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-19)
36. Vals efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-09-19)
37. "Timas Hans' schottis" efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
38a. Stenbockens polska eller "Skrap-Ollas polska", även kallad "Hins polska", "Hin håles polska" eller "Tyska klockorna", efter Hins Lars, Östnor, Mora, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-05)
38b. Stenbockens polska eller "Skrap-Ollas polska", även kallad "Hins polska", "Hin håles polska" eller "Tyska klockorna", noterad för fiolstämningen AEACiss, efter Hins Lars, Östnor, Mora, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-05)
39. Polska efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-11)
40. Polska efter "Stor-Mats", även kallad "Skifva", Östansjö, Ore, från vilken soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, lärt den, och upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-11)
41. Polska efter förre soldaten "Blinda Palm", Svärdsjö, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-11)
42. Lasses polska efter Lars Lagrelius, Lerdal, Rättvik, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
43. Polska efter skomakaren Berg Gustaf Gustafsson, Ore, upptecknad efter hans elev i skomakaryrket, Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
44. Polska från Hälsingland efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
45. Boggdansen, långdans efter Måns Gudmunds farmor, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore
      Vistext:
            Luta, luta en liten stallbroder, å luta därtill,
            å sup som du vill, tre klunkar å rad, å rad, å rad,
            så kommer du inte nå' buller åstad, åstad, åstad
            Utan buller och utan bång,
            låt denna vimpelen hava sin gång, sin gång, sin gång,
            till ljusan dag, till ljusan dag, till ljusan dag (2017-12-23)
46. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
47. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
48a. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
48b. Polska, samma grundmelodi som föregående men med fler toner, efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
49. Polska efter skomakaren Berg Gustaf Gustafsson, Ore, upptecknad efter hans elev i skomakaryrket, Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
50. Tordyvelpolskan, spelad av en spelman "Tordyveln", efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, och upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
51. Alla flickor de är klara som en sol, polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore
      Vistext:
            Alla flickor di ä' klara som en sol,
            men en mängd ä' usla kvinnor
            Inte kan di spinna, sätta väv igång, trall ...
            sätt väv igång, sätta väv igång,
            och sällan ä' di kräken hemma (2017-12-16)
52. Kan förundra vad mor ska säja, polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore
      Vistext:
            Kan förundra uka mor ska säja nu,
            då hon får en sådan slarv till måg
            /:Hon får väl säja så:
            "Dä får väl gå ändå!" Trall ...:/ (2017-12-16)
53. Polska av Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-16)
54. Polska från Alfta, Hälsingland, efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
55. Polska från Rättvik efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
56. Polska efter Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
57. Nu är det jul igen, polska efter "Dal Jerk", Dal Erik Olsson, Lerdal, Rättvik, född 1819, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
58. Storpolskan, även kallad "Bollnäspolskan", från Bollnäs, Hälsingland, efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
59. Polska av Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
60. Vals efter Stor-Mats, även kallad "Skifva", Östansjö, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
61. Polska efter "Hultkläppen", Per Hult Alcén, Bergsjö, Hälsingland, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
62. Blågeten, polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore
      Vistext:
            /:Har du sett den der ('na da) blå geta me' stjällon (skällan)?
            Har du sett 'na, så fös hem 'na te kvällom:/
            Trall ... (2019-07-11)
63. Polska efter farbrodern, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
64. Polska efter farbrodern, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
65. Solleröpolskan efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
66. Polska efter "Schanken", Furudal, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
67. Norralapolskan från Hälsingland, efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
68. Polska efter förre soldaten "Blinda Palm", Svärdsjö, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
69. Gånglåt efter "Pisten", Djäken Anders Andersson, Sörboda, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
70a. Gånglåt efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-23)
70b. Gånglåt, en något annorlunda version av den föregående, efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
71. Gånglåt efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
72. Gånglåt efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
73. Gånglåt efter Frans Erik, Ore, och soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, sjungen av modern till Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore, som lärt den av henne (2017-12-28)
74. Kringellek, polska från Gagnef efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
75. Polska efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, m.fl., upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
76. Polska efter Flyger Jonas, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
77. Polska efter Simons Per, Mora, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
78. Polska efter Frisk Erik, Mora, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
79. Lilla Orevalsen efter soldaten Hans Dalfors 1818-1900, Dalbyn, Ore, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)
80. Polska efter Jöns Erik Köpman, Boda, upptecknad efter Timas Hans Hansson 1846-1916, Dalbyn, Ore (2017-12-28)


Skomakaren Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832
81. "Maklins brudmarsch" efter Maklin Anders Hansson, Orsa, upptecknad efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-16)
82. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
83. Polska efter Maklin Anders Hansson, Orsa, upptecknad Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
84. Långdans efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
85. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
86. Brudmarsch efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
87. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
88. Trollkäringslåten polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
89. Polska efter "Mora-Frisken", upptecknad efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
90. Polska efter någon av "Hinspojkarna", Mora, upptecknad efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
91. Orsa brudpolska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
92. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
93. Isfarten, vals efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832
      Vistext:
            Kung Ring med sin maka till gästabud far
            På sjön står isen så spegelklar
            Trall ...
            På sjön står isen så spegelklar (Esaias Tegnér) (2017-12-28)
94. Vals efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
95. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
96. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)
97. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832 (2017-12-28)


Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878
98. Vallåtspolskan efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-16)
99. Bergmans polska eller "Bergmanspolskan", efter jordbrukaren Bergman, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
100. Karl Olofs polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
101a. Polska efter soldaten Bäck, Holen, Orsa, upptecknad 1907 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
101b. Polska, samma som föregående men i en annan version efter Pellar Anna, Mickelvål, och sjungen av Bränd Jon Larsson, Orsa, upptecknad 1921 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
102a. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad 1907 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
102b. Polska, samma som föregående men i en annan version efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad 1921 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
103. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
104a. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad 1907 efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
104b. Polska, samma som föregående men i en annan version efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad 1921 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
105. Polska efter häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, och Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad 1907 efter den förres son Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
106a. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad 1907 efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
106b. Polska, samma som föregående men i en annan version efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad 1921 efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
107. Vals efter Erik Sevelin, Ore, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
108. Amerikavisan, "Vi sålde våra hemman", vismelodi efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
109. Marschlåt, gånglåt efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
110. Mikaelidagen, visa efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, även med melodi från Mora efter Anders Zorn
      Vistext:
            Och Mikaelidagen, som faller in i år,
            tänker jag mig att fara härifrån (2017-12-28)
111. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
112. Orsa brudmarsch efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
113. Brudmarsch efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
114. Polska efter Gubb Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
115. Vals efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, med andrastämma upptecknad efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873 (2017-12-28)
116. Gånglåt efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
117a. Polska efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, och Gubb Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
117b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, och Gubb Anders Olsson, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
118. Orsa brudpolska efter Ryttar Lars Andersson, Oljons, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878
      Vistext:
            /:Ack om jag hade mig en gästabudsflicka till att dansa med:/
            så skull' jag dansa så de skull' skramla i alla rolighetens stunder,
            /:först i kammaren och se'n i salen:/
            och sist med bruden på vallen (2017-12-28)
119. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
120. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, vilken lärt den av sin farmoder, upptecknad efter den förres son Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
121. Polska efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, vilken lärt den av sin fader, Jämt Erik, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
122. Vals efter Erik Sevelin, Ore, av vilken "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, lärt den, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
123. Gånglåt efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, vilken lärt den av sin fader, Jämt Erik, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
124. Gånglåt efter soldaten Bäck, Holen, Orsa, född 1873, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
125. Polska efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, vilken lärt den av sin fader, Jämt Erik, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
126. Polska efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
127. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
128. Polska efter Erik Bäckman, Lindorna, Orsa, född 1869 i Oljons by, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
129. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
130. Vallåt från Älvdalen efter komminister Hambræus, Orsa, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
131. Vallåt efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878
      Vistext:
            Var är mina kor, varför är ni borta så länge?
            Kum 'i, kum 'i, kum 'i nu, kum 'i, kum 'i allihopa!
            Kum 'i, kum 'i, kum 'i nu, nu så är det snart kväller! (2017-12-28)
132. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
133. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
134. Trollgubben och käringen, vals efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, vilken lärt den sin farmoder, upptecknad efter den förres son, Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
135. Gånglåt efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
136. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
137. Polska efter fadern, häradsdomaren Gössa Anders Andersson d.ä., Holen, Orsa, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
138. Ack visste du, som ännu vandrar fjärran, koralmelodi efter modern, se "Pilgrimssånger", nr 4, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
139. Jag nu den pärlan funnit har, "Pärlan", koralmelodi efter modern, se "Pilgrimssånger", nr 75, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2017-12-28)
140. Vår bibel, vår bibel, vårt stöd och vårt ljus, koralmelodi efter modern, se "Pilgrimssånger", nr 144, upptecknad efter sonen Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2018-01-09)
141. Gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson, Östnor, Mora, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, med andrastämma efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873 (2018-01-09)
142. Åltomtabromarschen, gånglåt av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, med andrastämma efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873 (2018-01-09)
143. Orsavalsen efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2018-01-09)
144. Herrarbetslåten, gånglåt efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, jämför "Älvdalens brudmarsch" (2018-01-09)
145. Skånevalsen efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878, jämför Svenska låtar, Skåne, nr 759 (2018-01-09)
146. Vals efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2018-01-09)
147. Polska efter "Jämt Olle", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad efter Gössa Anders Andersson, Viborg, Orsa, född 1878 (2018-01-09)


Erik Bäckman, Lindorna, Orsa, född 1869 i Oljons by
148. Polska efter Erik Bäckman, Lindorna, Orsa, född 1869 i Oljons by (2017-12-16)


Hanser Kerstin Persdotter, Viborg, Orsa, född 1864 i Oljons by
149. Vallåt efter Hanser Kerstin Persdotter, Viborg, Orsa, född 1864 i Oljons by (2017-12-16)
150. Vallåt efter Hanser Kerstin Persdotter, Viborg, Orsa, född 1864 i Oljons by (2017-12-16)


Gubb Olof Olsson, Viborg, Orsa, född 1870
151. Långdans efter Gubb Olof Olsson, Viborg, Orsa, född 1870 (2017-12-16)
152a. Boda brudmarsch efter Olof Got, Boda, upptecknad efter Gubb Olof Olsson, Viborg, Orsa, född 1870 (2017-12-16)
152b. Boda brudmarsch efter Olof Got, Boda, noterad för fiolstämningen AEAE, upptecknad efter Gubb Olof Olsson, Viborg, Orsa, född 1870 (2018-01-09)


Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850
153. Polska efter Åker Jon Jonsson, Gulleråsen, Boda, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2017-12-16)
154. Polska efter Lorens Anders Andersson, Orsa, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)
155. Polska efter Lorens Anders Andersson, Orsa, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)
156. Vallåt från Boda efter Hampers Kerstin Jonsdotter, Boda, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)
157. Kringellek, polska efter soldaten Rapp, Viborg, Orsa, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)
158. Måndagslåten, polska efter Jannisa Per Hansson, Lunden, Orsa, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)
159. Polska efter soldaten Sten, Orsa, upptecknad efter Karns Hans Hansson, Sundbäck, Orsa, född 1850 (2018-01-09)


Kings Selma Olofsdotter, Färnäs, Mora, född 1891
160. Långdans efter fadern, Kings Olof Andersson, upptecknad efter dottern Kings Selma Olofsdotter, Färnäs, Mora, född 1891 (2017-12-16)
161. Polska efter Kings Selma Olofsdotter, Färnäs, Mora, född 1891 (2018-01-09)
162. Få få, få få, brännvinstrall efter Kings Selma Olofsdotter, Färnäs, Mora, född 1891
      Vistext:
            Få få, få få, få mi lite uppi kosa
            Jen gang å jen gang å jen gang å jen gang till
            Trall ... (2018-01-09)
163. Brudmarsch efter fadern, Kings Olof Andersson, upptecknad efter dottern Kings Selma Olofsdotter, Färnäs, Mora, född 1891 (2018-01-09)


Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872
164. Polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2017-12-16)
165. Jag fattige lappman, polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872
      Vistext:
            Å jag fattige lappman,
            som bor långt upp i Lappland,
            och emellan berg och stenar
            föder jag mina renar (2018-01-09)
166. Polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872
      Vistext:
            I å Päder vir i suldum å bi måger sud i byn,
            /:Långslidin, snjosukkur å lässeveler å trjogur:/
            Dem a tejdi uppå gali vejser,
            dem a vridi uppå minutvejser
            å klukka e int' mer än alv jett (2018-01-09)
167. Polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
168. Brännvinslåt, polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
169. Polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
170. Långdans efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
171. Orbergs Kirstis polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
172. Brudmarsch efter modern till Stikå Olle, Mora, upptecknad efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
173. Vals efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
174. Mikaelidagen, gånglåt efter Stikå Olle, Mora, upptecknad efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
175. Polska efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)
176. Gånglåt från Mora efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872
      Vistext från Skåne och Småland:
            Och bonden gick till skogen,
            tre dagar före jul, ja, ja
            Och bonden gick till skogen,
            tre dagar före jul
            Då stodo där en tjänstedräng,
            han satt och borra hjul
            Trall ... (2018-01-09)
177. Polska av "Hins Lars", Frost Lars Ersson, Östnor, Mora, upptecknad efter Täpp Erik Andersson, Noret, Mora, född 1872 (2018-01-09)


"Dränds Karl", Hållams Karl Johansson 1882-1918, Färnäs, Mora
178. Polska efter "Dränds Karl", Hållams Karl Johansson 1882-1918, Färnäs, Mora (2017-12-16)
179. Näckens polska efter "Dränds Karl", Hållams Karl Johansson 1882-1918, Färnäs, Mora (2018-01-09)
180. Polska efter "Dränds Karl", Hållams Karl Johansson 1882-1918, Färnäs, Mora (2018-01-09)


Klockreparatören "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora
181. Brudlåt, brudmarsch efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2017-12-23)
182. Brännvinslåt, skänklåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
183. Männens långdans efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
184. Kvinnornas långdans efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
185. Kringellek, polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
186. Nämndemanslåten, polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
187. Gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
188. Rosor, polska efter fadern Frost Erik Ersson, upptecknad efter sonen "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
189. Ambåsk eller "hambrusk" (hamburska), polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
190. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
191. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
192. Kol Erkers polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
193. Si god afton, si god kväll, gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
194. När göken for till Orsa, gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora
      Vistext:
            När göken skull' till Orsa,
            han hoppade som en glossa (groda),
            han visste int' var vägen var
            och for han sent om kvällen att taga sitt kvarter (2018-01-09)
195. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
196. Polska efter fadern Frost Erik Ersson, upptecknad efter sonen "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
197. Kol Erkers marsch spelad vid sarkofagtransporten, upptecknad efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2017-12-16)
198. Vals efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2017-12-11)
199. Karl Johans marsch, gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
200. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
201. Vals efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2017-12-11)
202. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
203. Förr har jag gått i dansstugan in, polska eller långdansmelodi efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora
      Vistext:
            /:Och förr har jag gått i dansstugan in,
            men nu törs jag aldrig titta därin:/ (2018-01-09)
204. Polska eller långdansmelodi efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
205. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
206. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
207. Vals efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
208a. Slängpolska från Gotland efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)
208b. Slängpolska från Gotland, noterad för fiolstämningen GDAD, efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-06-19)
209. Gånglåt efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora (2018-01-09)


Fabriksidkaren och handlanden Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora
210. Hemlåt, vallåt från Kåtila, Älvdalen, efter Bälas Kerstin Ersdotter, Kåtila, Älvdalen, upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2017-12-23)
211. Vallåt efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
212a. Polska från Småland efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
212b. Polska från Småland, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-06-19)
213. Polska efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora, upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
214. Polska efter "Hins Lars", Frost Lars Ersson, Östnor, Mora, upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
215. Polska efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
216. Polska efter Frost Erik Ersson, Mora, fader till "Hinspojkarna", upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
217. Polska efter Frost Erik Ersson, Mora, fader till "Hinspojkarna", upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)
218. Vals efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora, upptecknad efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora (2018-01-09)


"Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
219. Jag haver en gång varit ung, koral, se Svenska Psalmboken nr 360, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Jag haver en gång varit ung,
            nu är jag gammal vorden
            Min kropp sig böjer, trött och tung
            till allas moder jorden
            Och själen längtar till det land,
            där Herden på en fredar strand
            församlar spridda hjorden (2017-12-23)
220. Hemlig stod jag en morgon, koral, se Gamla Psalmboken nr 381, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Hemlig stod jag en morgon uppå en lönlig stad
            Med mycken gråt och vånden hörde jag, huru bad
            Döden en unger man, den honom hade gripit
            och bundit med starkt band (2018-01-09)
221. Var hälsad sköna morgonstund, koral, se Svenska Psalmboken nr 55, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Var hälsad sköna morgonstund,
            som av profeters helga mund
            är oss bebådad vorden
            Du stora dag, du sälla dag,
            på vilken himlens välbehag
            ännu besöker jorden
            Unga sjunga med de gamla,
            sig församla jordens böner
            kring den störste av dess söner (2018-01-09)
222. Hit o Jesu samloms vi, koral, se Svenska Psalmboken nr 328, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Hit, o Jesu, samloms vi
            att ditt helga ord få höra
            Värdes själv du stå oss bi
            och vår håg till andakt röra
            Att han, ifrån jorden tagen,
            till dig alltid varder dragen (2018-01-09)
223. Herre Jesu, hör min röst, koral, se Svenska Psalmboken nr 63, vers 13, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Herre Jesu, hör min röst!
            Gör dig ett tempel i mitt bröst,
            uti mitt hjärta bliv och bo,
            så har jag tröst och evig ro (2018-01-09)
224. Jerusalem, häv upp din röst, koral, se Svenska Psalmboken nr 54, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Jerusalem, häv upp din röst!
            och dotter Sion fatta tröst
            Din konung kommer och hans hand
            skall råda över alla land (2018-01-09)
225. Si, Jesus är ett tröstrikt namn, koral, se Svenska Psalmboken nr 66, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Si, Jesus är ett tröstrikt namn
            och i all nöd vår säkra hamn
            Igenom Jesus få vi nåd
            och finna på det bästa råd (2018-01-09)
226. Kom Helge Ande till mig in, koral, se Svenska Psalmboken nr 138, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Kom Helge Ande till mig in!
            Upplys min själ, upptänd mitt sinn'
            att jag i dig må bliva!
            Låt lysa livets ljus för mig
            och led mig på den rätta stig!
            Dig vill jag helt mig giva (2018-01-09)
227. Välsigne oss, o Helge And', koral, se Svenska Psalmboken nr 25, vers 3, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Välsigne oss, o Helge And',
            låt oss din nåd ej mista!
            Låt kärleken och fridens band
            ej i ditt samfund brista!
            O Gud, av tröst och glädjerik,
            i nöden ej ifrån oss vik!
            Vår själ gör ren och väl förnöjd,
            giv evig fröjd!
            För Jesu skull, i himmels höjd (2018-01-23)
228. Herre, signe du och råde, koral, se Svenska Psalmboken nr 500, vers 7, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            Herre, signe du och råde
            och bevare nu oss väl!
            Herre, ditt ansikt' i nåde
            lyse alltid för vår själ!
            Herre Gud, dig till oss vänd
            och din frid oss allom sänd!
            O Gud Fader, Son och Ande,
            dig ske pris i allo lande! (2018-01-09)
229. Den fattiga och den rika, "Där gingo två flickor i rosendelund ...", vismelodi efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora (2018-01-09)
230. En Herrdag i höjden, koral efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora
      Vistext:
            En Herredag i höjden är vorden besluten
            av Konungen uti de himmelska land
            Han skull' framkomma med mång' sinom tusen
            och kalla till domen båd' kvinna och man
            Med änglarnas röst
            de trogna till tröst,
            med svidande skott i de otrognas bröst (2018-01-09)


Mejt Skeri, Mora, Anders Zorns syster
231. En lilja uti dalen, visa efter Mejt Skeri, Mora, Anders Zorns syster
      Vistext:
            En lilja uti dalen jag fick skåda,
            där rosorna och blomsterna upprann
            Jag stannade och såg uppå den tärnan,
            tills tårarna på kinderna de rann (2017-12-23)


Lars Karin Larsson, Kråkberg, Mora, född 1844
232. Kör upp i Dalom, staffansvisa från Moratrakten efter Lars Karin Larsson, Kråkberg, Mora, född 1844
      Vistext:
            Kör upp i Dalom och runk' uppå tappen,
            möter du bruden, så lyfter du hatten
            Äro då Dalkarslag, helst om en juledag
            Knap och låt det gå, medan julen står på (2018-01-23)


Janne Romson, rektor vid folkhögskolan i Mora, född 1873 i Östnor, Mora
233a. Min födelsedag, visa efter modern Rombo Anna Andersdotter 1837-1914, Östnor, upptecknad av sonen Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Min födelsedag förtjänar att jag
            ett tacksamhets ljud till Herren uppsänder
            att prisa min Gud, som skapat mig väl,
            att jag av hans händer fått lemmar och själ (2018-01-09)
233b. Min födelsedag, skänklåt eller brännvinslåt efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-09)
234. Gånglåt, marsch efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-09)
235. Långdans efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-23)
236. Långdans efter Frost Mats Matsson 1839-1914, Östnor, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-09)
237a. Säll den som haver Jesum kär, koral, se Svenska Psalmboken nr 157, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Säll den som haver Jesum kär
            och honom i sitt hjärta bär
            Ty ingen större hugnad är
            än hava Jesum hos sig när (2018-01-23)
237b. Säll den som haver Jesum kär, koral, se Svenska Psalmboken nr 157, efter modern Rombo Anna Andersdotter 1837-1914, Östnor, upptecknad av sonen Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-23)
237c. Säll den som haver Jesum kär, koral, se Svenska Psalmboken nr 157, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-01-23)
238. Så högt har Gud, koral, se Svenska Psalmboken nr 147, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Så högt har Gud, oss till stor fröjd,
            den fallna världen älskat,
            att han sin son från himlens höjd har sänt,
            som oss har frälsat
            I synden var så världen sänkt,
            att hjälp ej stod att finna,
            ej nåd att vinna,
            om Gud sin son ej skänkt
            O människa, det besinna! (2018-01-23)
239. Kom frälsta hjord, koral, se Svenska Psalmboken nr 327, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Kom frälsta hjord och här det ord,
            som kan ditt hjärta nära!
            Församlens folk, där fridens tolk
            förkunnar Jesu lära
            Den lärans röst är nåd och tröst
            åt varje själ, som blöder
            Dess enkla bud är: Frukta Gud
            och älska din bröder (2018-02-20)
240. Ack hjärtans ve, koral, se Svenska Psalmboken nr 98, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Ack, hjärtans ve, att jag skall se
            Guds egen son försmädas
            och Guds väsens beläte
            under föttren trädas (2018-02-20)
241. Ära ske Gud, koral, se Svenska Psalmboken nr 194, vers 4, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Ära ske Gud, som från sin tron,
            till oss i nåd ser neder,
            och Jesus Krist, hans ende son,
            som för oss alla beder
            Och Anden, som med ljus och frid,
            oss bliver när i all vår tid
            Ja, pris, o Herre, vare dig, här timmelig
            och sedan där evinnerlig (2018-02-20)
242. Du livsens bröd, koral, se Svenska Psalmboken nr 155, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Du livsens bröd, o Jesu Krist,
            som låter dig här finna,
            den nådig, som sin syndabrist
            vill ångra och besinna!
            Dig bedar jag så innerlig,
            du vill nu bereda mig
            att jag må värdig vara (2018-02-20)
243. Jesus är min vän den bäste, koral, se Svenska Psalmboken nr 213, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Jesus är min vän den bäste,
            vilkens like aldrig är
            Skall då jag så med de fleste
            övergiva honom här?
            Ingen skall mig kunna skilja
            ifrån den mig har så kär:
            En skall vara begges vilja
            alltid här och evigt där (2018-02-20)
244. Skåder skåder nu här alle, koral, se Svenska Psalmboken nr 92, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Skåder skåder nu här alle,
            huru Jesus plågad är etc. (2018-02-20)
245. Måste ock av törnen vara, koral, se Svenska Psalmboken nr 123, vers 6, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Måste ock av törnen vara
            här din krona, o min brud,
            tårar din pärlor klara,
            suckar dina sångers ljud
            Lyft din' ögon upp och se
            över tidens kval och ve
            himlen öppnad, palmen vunnen,
            livsens krona saligt funnen (2018-06-19)
246. Giv att ditt ord oss lyser så, koral, se Svenska Psalmboken nr 120, vers 9, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Giv att ditt ord oss lyser så,
            att vi mörkret icke gå
            Men genom denna jämmerdal
            må vandra till din fröjdesal (2018-06-19)
247. Var hälsad sköna morgonstund, koral, se Svenska Psalmboken nr 55, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Var hälsad sköna morgonstund,
            som av profeters helga mund
            är oss bebådad vorden!
            Du stora dag, du sälla dag,
            på vilken himlens välbehag
            ännu besöker jorden
            Unga sjunga med de gamla,
            sig församla jordens böner
            kring den störste av dess söner (2018-06-19)
248. Min vilotimma ljuder, koral, se Svenska Psalmboken nr 444, efter Päbel Brita Andersdotter, född 1855 i Norra Mon, Malung, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Min vilotimma ljuder en gång den sista gång
            och mig i jorden bjuder
            en bädd så kall och trång
            Dock den mig ej förskräcker,
            så sött jag sover där,
            tills Herrens röst mig väcker,
            då ingen natt mer är (2018-06-20)
249a. Den signade dag, koral, se Svenska Psalmboken nr 424, efter "Finn Karin", Pers Karin Andersdotter 1834-1912, Risa by, Mora, och folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Den signade dag, som vi här nu se
            av himmelen till oss nedkomma,
            han blive oss säll, han låte sig te
            oss allom till glädje och fromma!
            Ja, Herren den högste oss alla idag,
            för synder och sorger bevare! (2018-06-20)
249b. Den signade dag, koral, se Svenska Psalmboken nr 424, vers 6, efter Päbel Brita Andersdotter, född 1855 i Norra Mon, Malung, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Ack, låter oss lova och bedja vår Gud,
            när stunderna växla och skrida,
            så skola vi stärkas att hålla hans bud
            och vaka och tåligen lida!
            Ja, låter oss verka med allvar och flit,
            så länge oss dagen förunnas! (2018-06-20)
250a. Jag lyfter min händer, koral, se Svenska Psalmboken nr 33, efter Tysk Ingeborg Andersdotter, Färnäs, Mora, född 1870 i Vattnäs, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Jag lyfter min händer
            upp till Guds berg och hus
            Från dem han hjälpen sänder
            och skickar ut sitt ljus
            Mig Herren hjälp bejakar,
            som jord och himmel gjort
            Min bön han ej försakar
            men skyddar mig alltfort (2018-06-20)
250b. Jag lyfter min händer, koral, se Svenska Psalmboken nr 33, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora (2018-06-20)
251. Gläd dig du Kristi brud, koral, se Svenska Psalmboken nr 51, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Gläd dig du Kristi brud
            och möt din Herre Gud!
            Den stora dag du skådat,
            som de profeter bådat
            Hosianna, pris och ära
            vår konung vi hembära! (2018-06-20)
252. Vart flyr jag, koral, se Svenska Psalmboken nr 170, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag?
            Den drabbar mig när och fjärran
            Hur skall jag på domens förfärliga dag
            väl kunna bestå inför Herran?
            Gud vare mig syndare nådig! (2018-06-20)
253. Beredd håll mig, koral, se Svenska Psalmboken nr 487, vers 7, efter folkskolläraren och klockaren Anders Suther 1821-1907, Mora, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Beredd håll mig, o Jesu Krist, att vänta
            din ljuva ankomst, när du sist vill hämta
            ur tåredalen, från jordekvalen
            din brud till dig i ljusa fröjdesalen (2018-01-23)
254. Så låter oss nu alla, koral efter Tysk Ingeborg Andersdotter, Färnäs, Mora, född 1870 i Vattnäs, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Så låter oss nu alla på jorden vara glad,
            som hava fått Jesum så kära!
            Vi få väl snart hemfara upp till den nya stad,
            bland änglarna hos Jesus få vara
            Där är vårt rätta hem, nya Jerusalem,
            där bröllop skall hållas i kärlek ren
            och sjunga Halleluja. Amen (2018-06-20)
255. Det var en gång två vänner, kärleksvisa efter Bogg Majt Ersdotter, Östnor, Mora, född 1859, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Det var en gång två vänner, oj, oj,
            det var en gång två vänner,
            som höllo varannan kär (2018-01-23)
256. Jag fick ett brev, visa efter Stikå Majt Andersdotter, född 1844 i Kråkberg, Mora, upptecknad efter Elsa Larsson, Kråkberg, Mora, av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Jag fick ett brev ifrån kärestan min,
            att jag skulle till henne bortfara
            Å hå hå, nå nå nå,
            att jag skulle till henne bortfara (2018-01-23)
257. Svinstuguknappen, vaggvisa efter Stikå Majt Andersdotter, född 1844 i Kråkberg, Mora, upptecknad efter Elsa Larsson, Kråkberg, Mora, av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Swajnstuguknappen Krångguma
            spiled upi Bälterrångnuma
            Å sä få småkullor dansa
            Översättning:
            Svinstuguknappen hos Krångfolket
            spelade i Bälterrönnarna
            Och sedan får småflickorna dansa (2018-01-23)
258. Brudgummen uppi taket, visa efter modern Bälter Anna Ersdotter 1812-1889, Östnor, Mora, upptecknad efter dottern Rombo Anna Andersdotter 1837-1914, Östnor, Mora, av den senares son Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            Bråirgummen upi tatje
            Falitum falej (2018-01-23)
259. En gång skall något hända, koral efter Bogg Majt Ersdotter, Östnor, Mora, född 1859, upptecknad av Janne Romson, född 1873 i Östnor, Mora
      Vistext:
            En gång, en gång, en gång
            skall något härligt hända,
            när dagen inne är
            till brudens hädanfärd
            Trall ... (2018-01-23)


Smids Per Andersson 1825-1908, Selja, Mora, född i Östnor
260. Polska efter Smids Per Andersson 1825-1908, Selja, Mora, född i Östnor (2017-12-23)
261. Polska efter Smids Per Andersson 1825-1908, Selja, Mora, född i Östnor (2018-01-23)
262. Polska efter Smids Per Andersson 1825-1908, Selja, Mora, född i Östnor (2018-01-23)


Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858
263. Polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2017-12-23)
264. Mora brudlåt, brudmarsch efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
265. Ambrusk, polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
266. Polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
267. Polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
268. Kringellek, polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
269. Ambrusk, polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
270. Amerikavisan, gånglåt efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
271. Polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
272. Polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
273. Rosor, polska efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)
274. Vismelodi efter Anders Seljesson, Selja, Mora, född 1858 (2018-01-23)


Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847
275. Polska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847 (2017-12-23)
276. Polska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847 (2018-01-23)
277. Polska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847 (2018-01-23)
278. Polska efter Bogg Anders, upptecknad efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847 (2018-01-23)
279. Ambrusk, polska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847 (2018-01-23)


Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland
280. Brudmarsch efter "Spel-Viktor", Viktor Burman, född i Västerbotten, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2017-12-23)
281. Gammal brudvals efter "Spel-Viktor", Viktor Burman, född i Västerbotten, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2018-01-23)
282. Polska efter Bleckå Anders Olsson, Orsa, född 1832, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2018-01-23)
283. Polska efter svärmodern Bud Karin Matsdotter, född 1833 i Morkarlby, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2018-01-23)
284. Brännvinslåt, vals efter "Hins Anders", Frost Anders Ersson 1829-1907, Östnor, Mora, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2018-01-23)
285. Polska efter svärmodern Bud Karin Matsdotter, född 1833 i Morkarlby, upptecknad efter Carl Erik Palmberg, Morkarlby, Mora, född 1876 i Alsen, Jämtland (2018-01-23)


Målaren Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877
286. Anders Otters egen vallåt efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2017-12-23)
287. Vallåt efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-01-23)
288. Knagg Britas vallåt, efter Knagg Brita Andersdotter, Lisselby, född i Morkarlby, död på 1880-talet, upptecknad efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            /:Värt a du veri å friat i nåt?:/
            ost yvur, syd yvur, väst yvur, nord yvur
            a du ve borta dämda kullum,
            dar särtjen va våt?
            Översättning:
            /:Var har du varit och friat i natt?:/
            Österut, söderut, västerut, norrut
            Har du varit bort till de där flickorna,
            där särken var våt? (2018-01-23)
289. Nu vallar jag långt, vallåt efter modern Kånå Margit Persdotter, Morkarlby, född 1837, upptecknad efter sonen Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Nu gäter i långt å Gu' vet, ur ä gor
            I tytjer i si jänn svartan jänn kall
            uppå båckam dar
            Översättning:
            Nu vallar jag långt och Gud vet hur det går
            Jag tycker jag ser en svart en karl
            uppå backen där (2018-01-23)
290. Djosgudmors vallåt efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Upp upp ändjiljos
            Upp å mjölk dina kor
            Mina kor stå i grönan hage,
            dina uppå mukålave
            Upp upp ändjiljos (2018-01-26)
291. Kånå Margits skogstrall, vallåt efter modern Kånå Margit Persdotter, Morkarlby, född 1837, upptecknad efter sonen Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-01-26)
292. Kom fattiglapp och häng dej på, färdetrall, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Kom fattilapp å ändj di uppå,
            så skum i sjå, om du få åk a Västerås
            a du många pengar, få du åka länger,
            annas få du palt å gå
            Översättning:
            Kom fattiglapp och häng dej på
            så skall vi se, om du får åka till Västerås
            Har du många pengar, får du åka länger,
            annars får du palta och gå (2018-01-26)
293. Rävarumpor ikring halsen, färdetrall, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Rövårumpur ikring alsn bruka finnas uti vårt land
            Sälja rävskinn åt Morakarlar
            som drog ända in i Älsingland (2018-01-26)
294. Vill ni sluta upp att sova, locklåt, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Vilum i slut upp tä såvå,
            så skulur få fi borti Bråmå
            å jätå grasä å drick vatnä,
            å gång emat a kväldim
            Översättning:
            Vill ni sluta upp att sova,
            så skall ni få följa bort i Bråmå
            och äta gräset och dricka vattnet
            och gå hemåt åt kvällen (2018-01-26)
295. Flickorna de är i fäboden, vallåt efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Kullur däm e bort i budum däm
            å pöjkär däm e långt nord i landum däm
            Översättning:
            Flickorna de äro i fäboden de
            och pojkarna äro långt norr i landet de (2018-01-26)
296. Pung Anders, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            /:Pung Anders uppi Räjsändjum a djort fioln a miga:/
            /:Mun mej a sätt i stränga dari:/
            /:å strykån får i lån av fada:/
            Trall ...
            /:å strykån får i lån av fada:/
            Översättning:
            Pung Anders uppi Risängena har gjort fiolen åt mig
            Mor min har satt strängar i den
            och stråken får jag låna av far (2018-01-29)
297. Svinstuguknappen, vaggvisa, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Sväjnstuguknappen Krångguma
            spiled uppi Bälterrångnuma
            Darumkring sku småpöjkär å småkullur dansa
            Översättning:
            Krång-Gudmors svinstieknapp (dörrhandtag)
            for upp i Bälter-rönnarna
            Däromkring skulle småpojkar och småflickor dansa (2018-01-29)
298. Gossen står på golvet, sånglek efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            /:Gossen ståndar på golvet liksom en ros:/
            /:att söka sig en vacker flicka att vara hos:/ (2018-01-29)
299. Inte har jag trott, vispolska från Selja efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Å int a i trott, men nu få i sjå,
            ukän an jänn kall så du e ändå
            mitt uppå ljosa dagen
            Nänndman an låg i Brotn å sam
            å än fo an att å än fo han fram
            å än fo an djupt sås Falu gruva
            Översättning:
            Och inte har jag trott, men nu får jag se
            hurudan en karl som du är ändå
            mitt uppå ljusa dagen
            Nämndeman han låg i gölen och sam
            och än for han tillbaka och än for han fram
            och än for han djupt som Falu gruva (2018-01-29)
300. Farfarsdammen, polska av Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-01-29)
301. Polska efter "Myrpojkarna", Selja, Mora, sjungen av Kånå Margit Persdotter, Morkarlby, född 1837, upptecknad efter den senares son Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-01-29)
302. Mor klippte sin ludna bock, vispolska efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877
      Vistext:
            Å mor hon klippte sin ludna bock
            Hon fick en tröja, far fick en rock
            å vallpigan fick en luva (2018-01-29)
303. Polska från Orsa efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877 (2018-01-29)
304. Tulleritova, vallåt efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877
      Vistext:
            Tulitu, tulitova
            Tolv män uti skoga
            Sturuxan stungo de,
            stjälltjyri bundo de,
            gäslrackan ängde de
            å smålåkryturi drevo de långt bort i skoga
            Översättning:
            Tulitu, tulitova
            Tolv män uti skogen
            Storoxen stungo de,
            skällkon bundo de,
            vallhunden hängde de
            å småkreaturen drevo de långt bort i skogen
            Tuli, och mig ock vill de taga (2018-01-29)
305. Uppå friska gräset gröna, sånglek efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877
      Vistext:
            1. Uppå friska gräset gröna lustigt om en sommardag
            Bland de hurtiga flickor sköna fäster jag mitt sinnelag
            Den som är skönast uti mitt sinn',
            tänker jag, om hon vill bli min
            Vill du ha mej? Hon svarte nej
            2. Inte må du tro jag sörjer, fastän du mej svikit har
            Flickor finns det oförborgat, denna trösten har jag kvar
            Men ändå uti mitt sinn'
            tänkar jag om du vill bli min
            Vill du mej ha? Hon svarte ja
            3. Uppå dessa goda orden tager jag dej i ringen in
            Ingen människa uppå jorden kan så glädja varannans sinn'
            Nej, ingen annan, allena Gud,
            till dess livet har runnit ut
            Varken vinter eller sommar sjunger jag mitt sista slut (2018-01-29)
306. Bind binderi binda, sånglek efter Anders Otter, Morkarlby, Mora, född 1877
      Vistext:
            1. Bind, binde lite binda
            Vem skola vi binda?
            (namnet) ... binder sej,
            hon binder sej om sommaren
            2. Lös, löse lite lösa
            Vem skola vi lösa?
            (namnet) ... löser sej,
            hon (han) löser sej om sommaren
            3. Vänd, vände lite vända
            Vem skola vi vända?
            (namnet) ... vänder sej,
            hon (han) vänder sej om sommaren (2018-01-29)


Konstnären Anders Zorn, Gopshus, Mora
307. Leta ej mer, vallåt efter Anders Zorn, Gopshus, Mora
      Vistext:
            Letir int' mer, letir int' mer,
            tjyner e 'ema
            Översättning:
            Leta ej mer, leta ej mer,
            korna är hemma (2017-12-23)
308. Är det du, vallåt efter Rull Annna, Vinäs, upptecknad efter Anders Zorn, Gopshus, Mora
      Vistext:
            Uh-tu-tu
            Er œ thu!
            Kum thu nu?
            Ed e nu fö sent
            Ed œfter int' å te tep up fö di
            tjyner e 'ema
            Översättning:
            Uh-tu-tu
            Är det du?
            Kommer du nu!
            Det är försent,
            det lönar inte att öppna för dig (2018-02-09)
309. Få, få, brännvinslåt efter Anders Zorn, Gopshus, Mora
      Vistext:
            /:Få, få, få, få,
            få mej lite upp i kosa:/
            /:Jen gång å jen gång
            å jen gång å jen gång till
            Trall ... :/ (2018-02-09)
310. Inte vill jag sörja, visa från Mora efter Anders Zorn, Gopshus, Mora
      Vistext:
            Å inte vill jag sörja, men sörjer ändå
            Han kommer väl igen om ett år eller så
            När liljorna de blomstra på marken,
            han kommer nog igen, min hjärtans lille vän,
            för kärleken slutar så sena (2018-02-09)


Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
311. Gammal Oxbergslåt, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2017-12-23)
312. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
313. Våra flickor har ett fel, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            Våra flickor har ett dj-a fel,
            när de börjar till fria:
            Först älskar de en å se'n älskar de den,
            strax tar de sig en annan (2018-02-09)
314. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
315. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
316. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
317. Kittapolskan efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            Vi skulle opp i Kittan en gång
            och timra ena lada
            Och då vi hade timrat ett varv,
            kom kal'n mä ena slaga (2018-02-09)
318. Gånglåt efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
319. Moramarsch, gånglåt efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
320. Oxbergsmarschen, gånglåt efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            När jag går åt krogen, så tar jag långa steg, å steg,
            å när man kommer fram, trillar man på varann,
            så att man knappast slipper fram
            "Hör du källarpiga! Du stiger opp, i tripp å trapp,
            så ska du ta ur tunna å ge mig dricka strax!"
            Så stiger jag, natt och dag, matt och svag
            "Ge mig öl utå femton slag!" (2018-02-09)
321. Brudmarsch från Älvdalen efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
322. Vals efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
323. Vals efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
324. Fiskarna mina, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            Fiskarna mina pläga gå hit,
            sa den, som gick å mette,
            å då fick jag se, var grannen min låg
            ut i en vik å mette (2018-02-09)
325. Hur ska det gå med Olle och Kari, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            /:Hur ska de' gå me' Olle å Kari?
            Alla vill ha Olle å Kari säger nej:/
            /:Åj, åj, åj, bättra du dej
            Hur illa har du narrat mej! (2018-02-09)
326. Har ni sett en getabock, schottis efter "Pekka" från Värmland, upptecknad efter J. E. Julin, son till Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, jämför melodin till "Vad månde sillen väl kosta väl i år" och till den norska folkdansen "Rugen"
      Vistext:
            Har ni sett en getabock i dag?
            Nej, inte igår, men idag (2018-02-09)
327. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
328. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
329. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
330. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
331. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
332. Polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
333. Stabblåt, brännvinslåt, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833 (2018-02-09)
334. Jag kan undra på vad svärmor, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            Jag kan undra på, vad svärmor säger,
            när hon får en tocken karl till måg
            Jo, hon säger väl så: Låt det så få gå
            Gud ske lov, att vi ä' tre att hjälpas åt (2018-02-09)
335. Allting är bra, polska efter Ljuder Anders Ersson, Gopshus, Mora, född 1833
      Vistext:
            Allting är bra, det försäkrar ja',
            bara enigheten vore (2018-02-09)


Anna Matsson Djos, Kråkberg, Mora
336. Kära gör mig den heder, brännvinstrall från Mora efter fadern Margit Anders Larsson, Kråkberg, upptecknad efter dottern Anna Matsson Djos, Kråkberg, Mora
      Vistext:
            Kära gör mig den heder,
            varom jag dig nu beder:
            Gräv mig i en brännvinskällare neder
            Sedan skriv på min gravsten
            några korta små rader:
            Här under ligger fyll'-hunden begraven (2017-12-23)
337. All den kärlek jag har till dig, polska från Mora efter modern Stikå Majt Andersdotter, upptecknad efter dottern Anna Matsson Djos, Kråkberg, Mora
      Vistext:
            All den kärlek jag har till dig,
            så hänger den opp i skorsten
            och ifrån skorsten och ner till spjäll
            och ifrån spjäll ner i askan
            Och vill du se nå' mera efter den,
            så gå i aska' å krafsa (2018-02-09)

Häfte 2, tryckt 1923

Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng
338. Polska efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2017-12-11)
339. Polska efter svärmodern, upptecknad efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
340. Brudmarsch efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
341. Polska efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
342. Polska efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
343. Polska efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
344. Polska efter Göran Per Persson, Älvdalen, upptecknad efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
345. Brudlåt, gånglåt efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
346a. Polska efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-06-20)
346b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-06-20)
347a. Polska upptecknad 1907 efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)
347b. Polska upptecknad 1921 efter Der Anders Lundin, Kåtila, Älvdalen, född 1850 i Väster-Myckeläng (2018-02-09)


Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg
348. Polska efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2017-12-11)
349. Brudmarsch efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-09)
350a. Brudmarsch efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
350b. Slängpolska erhållen ur brudmarsch efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-06-21)
351. Brudmarsch efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
352. Långdans efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
353. Polska efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
354. Polska efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
355. Vals efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)
356. Polska efter Sven Anders Svensson, Evertsberg, Älvdalen, född 1841 i Risberg (2018-02-16)


Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854
357. Vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854 (2018-02-16)
358. Vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854 (2018-02-16)
359. Vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854 (2018-02-16)
360. Vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854 (2018-02-16)
361. Lurlåt, vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854 (2018-02-16)
362. Vallåt efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854
      Vistext:
            Jag gick vall i skogen
            och du körde plogen
            och sällan sågo vi varandra (2018-02-16)
363. När som jag var på mitt adertonde år, visa efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854
      Vistext:
            När som jag var på mitt adertonde år,
            det var en vacker gosse,
            som föll i min håg,
            den tänkte jag för evigt att få älska (2018-02-16)
364. Flicka lilla i gröna lunden, visa efter Tommos Kerstin Andersdotter, Evertsberg, Älvdalen, född 1854
      Vistext:
            Flicka lilla i gröna lunden, kom hit och vila dig
            Det ljuvliga, som hon talte, visst roar det dig (2018-02-16)


Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen
366. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2017-12-11)
367. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
368. Bruddanslek, folkdans efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
369. Armbågadansen, långdans efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
370. Brudmarsch efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
371. Brudmarsch efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
372. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
373. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
374. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-16)
375. Den lille ungersven, sånglek efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen
      Vistext:
            Den lille ungersven smy'de sig i backen fram
            och hörde vad de jungfrurna de talte ... (2018-02-20)
376. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-20)
377. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-20)
378. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-20)
379. Polska efter Död Erik Andersson 1840-1907, Mångsbodarna, Evertsberg, Älvdalen (2018-02-20)


Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856
380. Gånglek, långdans eller folkdans efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2017-12-11)
381. Polska efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
382. Polska efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
383. Steklåt, skänklåt efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
384. Polska efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
385. Gammal vals efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
386. Polska efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856, jämför "Näckens polska" (2018-02-20)
387. Gånglek, folkdans efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)
388. Polska efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856, jämför "Näckens polska" (2018-02-20)
389. Vals efter Sven Anders Ersson, Väsa, Älvdalen, född 1856 (2018-02-20)


Jordbrukaren Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen
390. Djos Per Larssons brudpolska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
391. Brudpolska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
392. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
393. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
394. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
395. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
396. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
397. Polska efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
398. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
399. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
400. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
401. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
402. Polska efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
403. Polska efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-02-20)
404. Polska efter Tommos Anders, Evertsberg, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
405. Polska efter Niss Lars Jansson, Blyberg, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
406. Polska efter Hed Olof Andersson, Blyberg, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
407. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Herre, lär oss göra mjärdar
            söder om Firiberg om kvällarna (2018-03-23)
408. Polska efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
409. Polska efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
410. Vals efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
411. Vals efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
412. Vals efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
413. Vals efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
414. Gånglåt efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
415. Gånglåt efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-06-21)
416. Gånglåt efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-03-23)
417. Herrarbetslåten eller "Älvdalens brudmarsch" efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-06-21)
418. Polska efter Hed Olof Andersson, Blyberg, upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-06-21)
419. Polska från Mora upptecknad efter Isak Anders Persson 1849-1914, Blyberg, Älvdalen (2018-06-21)


Folkskolläraren Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen
420. Polska efter Margit Fogde, dotter till Anders Fogde, Garberg, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2017-12-16)
421. Polska efter soldaten "Getingen", Älvdalen, död omkring 1900 i Mora vid en ålder av åttio år, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
422. Polska efter "Sålder Sven", Sven Ersson Res, Väsa, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
423. Vals efter "Katt Per", Brav Per Larsson, Garberg, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
424. Polska efter "Lång Per Lars", spelad av "Sålder Sven", Sven Ersson Res, Väsa, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
425. Polska från Väsa, Älvdalen, upptecknad efter Lars Ahs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
426. Polska efter Grundmas från Väsa, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
427. Polska efter Per Fält, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
428. Gammal Morapolska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
429. Gammal Morapolska efter Anders Myhr, Selja, Mora, född 1847, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
430. Tommos Anders polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
431. Polska efter "Lejsme Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
432. Polska från Västerdalarna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
433. Brudmarsch från Västerdalarna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
434. Polska från Västerdalarna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
435. Polska efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
436. Brudmarsch efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
437. Polska från Västerdalarna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
438. Vals från Västerdalarna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
439. Vals från Dala-Järna efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
440. Polska från Dala-Järna efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
441. Kringellek, slängpolska efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
442. Kringellek, slängpolska efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
443. Kringellek, slängpolska efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
444a. Fans polska eller "Forskarlleken" efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
444b. Fans polska eller "Forskarlleken", noterad för fiolstämningen AEACiss och upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
445. Gånglåt eller marsch efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
446. Brudmarsch efter Oppigårds Lars, Näsbyn, Nås Finnmark, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
447. Vals efter Monings Mattes, Dala-Järna, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
448. Polska efter "Evlings Olof", Olof Hedmark, född 1855 i Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
449. Polska efter "Evlings Olof", Olof Hedmark, född 1855 i Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
450. Polska efter "Evlings Olof", Olof Hedmark, född 1855 i Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
451. Vals efter "Evlings Olof", Olof Hedmark, född 1855 i Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
452. Vals efter "Getingen", upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
453a. Polska efter "Lejsme-Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
453b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter "Lejsme-Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
454. Polska efter "Lejsme-Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
455. Polska efter "Lejsme-Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
456. Polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
457. Polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
458. Polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
459. Polska efter Lars Pålsson, Nås finnmark, född 1870, spelad av mjölnaren Johan Johansson, Dysberg, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
460. Polska efter Lars Pålsson, Nås finnmark, född 1870, spelad av mjölnaren Johan Johansson, Dysberg, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
461. Polska efter Lars Pålsson, Nås finnmark, född 1870, spelad av mjölnaren Johan Johansson, Dysberg, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
462. Polska efter modern, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
463. Sven Marits brudlåt, polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
464. Polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
465. Polska efter Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot
      Vistext:
            Sjung en Leksandslåt
            utan pust och gråt (2018-06-27)
466. "Femtusen man från Dalorten sprang ...", polska efter Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
467. Polska efter Anders Södersten, 1851-1913, Holen, Älvdalen, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
468. Brudmarsch efter Hed Jonas, Dala-Järna, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
469. Brudmarsch efter Hed Jonas, Dala-Järna, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
470. Polska efter "Ajkuänn Jerk", Ekorr Erik, Evertsberg, född 1846, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
471. Polska efter "Ajkuänn Jerk", Ekorr Erik, Evertsberg, född 1846, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
472. Polska efter "Ajkuänn Jerk", Ekorr Erik, Evertsberg, född 1846, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
473. Polska efter "Ajkuänn Jerk", Ekorr Erik, Evertsberg, född 1846, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
474. Polska efter Sven A. Svensson, Evertsberg, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
475. Polska efter Sven A. Svensson, Evertsberg, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
476. Polska efter Sven A. Svensson, Evertsberg, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
477. Polska från Rättvik, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
478. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
479. Polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
480. Låghalten, polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, jämför sångleken "Nils Nilsson i Vika" (2018-06-27)
481. Tjäderleken, vals efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
482. Polska efter Manne Andersson i Näset, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
483. Polska efter Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
484. Polska efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot       Vistext:
            Hej hopp tak, fästmö har jag,
            fastän hon bor i Lima
            Skriver jag dit, kommer hon hit
            uppå ett par tre timmar (2018-06-27)
485. Karlfeldts gånglåt efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
486. Polska efter fadern Ås Per, upptecknad efter sonen Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
487. Polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
488. Ås Pers brudlåt, polska efter fadern Ås Per, upptecknad efter sonen Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
489. Gånglåt från Älvdalen efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
490. Jut Pers polska efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
491. På Siljan, polska efter Grund Erik Andersson, Väsa, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot (2018-06-27)
492. Bocken som du gav mej, sånglek efter "Mitjel Mor", Britt Lars Kerstin, Blyberg, upptecknad efter Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot
      Vistext:
            Bocken (Geten) som du gav mej, den har jag
            Får jag någon annan, så tar jag
            Ja men så ger jag dej,
            tag den som du fick av mej,
            tag dej en get (bock) (2018-06-27)
493. Polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-21)
494. Polska efter "Skogs Pelle", Skogs Per Persson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
495. Halling efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
496. Särna nya brudmarsch efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
497. Skrikegubbens polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
498. Orsapolskan, "Så ödsligt molnen på fästet gå ...", efter "Skogs Pelle", Skogs Per Persson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
499. Polska efter Gårds Jonas Jonasson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
500. Polska efter "Olmos Olof" ["Olmorts Olof"], "Spak Olof" eller "Spaken", Olof Svensson Spak, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
501. Polska efter farfadern Olmos Lars Svensson, född 1803, upptecknad efter sonsonen "Spaken", Olof Svensson Spak, Särna, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-27)
502a. Polska efter farfadern Olmos Lars Svensson, född 1803, upptecknad efter sonsonen "Spaken", Olof Svensson Spak, Särna, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
502b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter farfadern Olmos Lars Svensson, född 1803, upptecknad efter sonsonen "Spaken", Olof Svensson Spak, Särna, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
503. Storhurven, polska efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
504. Polska efter Gårds Jonas Jonasson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
505. Polska efter "Skogs Pelle", Skogs Per Persson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
506. Halling efter Gårds Jonas Jonasson, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
507. Lillhurven, polska efter "Spaken" eller "Olmos Olof", Olof Svensson Spak, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
508. Ro Eriks polska upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen (2018-06-29)
509. Statt stilla du flicka, visa av Brita Olsdotter, upptecknad efter Grind Kristina Jakobsson, Bäcken, Särna, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen
      Vistext:
            Statt stilla du flicka och se dig väl före,
            besinna hur farligt i världen det är
            Det goda du tänke, du tale, du göre,
            för allting du fly alla onda begär
            Besinna dig väl och akta din själ,
            Ty snarligt tillstundar ett evigt farväl (2018-06-29)
510. Olycklig jag föddes, "Idrevisan" av Lövås Per, upptecknad efter Grind Kristina Jakobsson, Bäcken, Särna, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen
      Vistext:
            Olyckligt jag föddes vid Idre kapell,
            av hulda föräldrar, med kropp och en själ,
            mot döden ett mål, för världen ett prov,,
            men föddes otidigt åt jorden ett rov (2018-06-29)
511. O människa betänk, visa efter Grind Kristina Jakobsson, Bäcken, Särna, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen, född 1872 i Rot, Älvdalen
      Vistext:
            O människa betänk, hur kort din tid kan bliva
            Sätt icke någon tro, lit’ ej upp framtiden
            Gör räkning för var dag och redo för var stund,
            så lyder den befallning, som går ut av Guds mun (2018-06-29)
512. Polska efter farmodern Anna Ersdotter, upptecknad efter kolaren Erik Äng, Åmot, Gästrikland, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-06-29)
513. Säckpipslåt, polska efter kolaren Erik Äng, Åmot, Gästrikland, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-06-29)
514. Polska efter farmodern Anna Ersdotter, upptecknad efter kolaren Erik Äng, Åmot, Gästrikland, av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
515. Kämpbolåten, polska från Åmot efter kolaren Erik Äng, Åmot, Gästrikland, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
516. Vallåt från Lima upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
517. Lasse lille uppe på berget, polska upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext enligt mormodern:
            Lasse lille uppe på berget,
            han var en lustig pojke
            Han fick tolv öre av en fru
            och köpte båd' tobak och dricka (2018-07-25)
518. Pirapolskan efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
519. Vallåt från Älvdalen upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
520. Lilla gubben uppå tallebacken, vallvisa efter Damber Anna, Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Lilla gubben uppå tallebacken, fyra getter hade han
            Sålde bort sina blacka getter, köpte stintorna gullband
            Min docka, lappsockor, min get och jag med
            Lycklig jag vilka bra getter, som följa så bra hjorden (2018-07-25)
521. Upp mellan bergen, vallvisa efter Ändmor, Åsen, Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Upp mellan bergen och Älvdalens stränder,
            där är ett så snällt folk,
            de hade en så god mjölk
            Där vilja vi vara och aldrig fara dädan (2018-07-25)
522. Pojkarna ner i viken, visa efter Ändmor, Åsen, Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Pojkarna ner i viken hava löss i kragen
            Äro de ej så många,
            så äro de hässjestångslånga (2018-07-25)
523. Jag är så hjärtans glader, dansvisa från Mora efter Kånå Anna, Morkarlby, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Jag är så hjärtans glader,
            att jag har en fader och en vän, och en vän,
            som mig försvarar,
            när dagen börjar sig igen, sig igen
            Om jag hade vingar, inom några timmar
            skulle jag bort till vännen fara
            och tillbaka vara på en dag (2018-07-25)
524. Ett tacksamhets ljud, visa från Mora efter Kånå Anna, Morkarlby, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Ett tacksamhets ljud, som till himmelen sändes,
            jag prisar min Gud för allt han gjort väl,
            för att jag av hans händer fått lemmar och själ (2018-07-25)
525. Vallåt från Lima upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
526. Vallåt från Älvdalen efter Länsmans Kerstin, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
527. Ro, ro dit i fiskevik, vaggvisa från Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Ro, ro dit i fiskevik, hur många fiskar fick du där?
            En åt far och en åt mor, en åt syster och en åt bror,
            två åt den som fisken drog och drog
            Hacka av stjärt och stoppa i säck,
            spara honom till jul och till påsken (2018-07-25)
528. O fader vise, koral efter Ändmor, Åsen, Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            O fader vise,
            vi dig alle samman love och prise
            med fröjd och gamman,
            att tu till arre till skarre till levande farre
            gör tig ett skrambel (2018-07-25)
529. Nu går jag till sängs, visa från Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Nu går jag till sängs med tolv Guds änglar:
            Två mig söva, två mig väcka,
            två mina synder utsläcka,
            två till hands, två till fots,
            två till var och en led däremot
            När vi till sängena gått beynna vi på Jesus,
            så går oss alltid väl, om lycken vill med oss stånda
            Vem lyser oss här i detta hus?
            Jesus Kristus med sitt ljus
            Vem har diktat psalmen?
            Det haver jungfru Maria gjort
            Gud välsigne både barn och blomma
            Gus välsigne oss allesammans
            Gud låt icke döden för dörren stå
            Gud låt icken synden i huset ingå
            Den som denna bönen läser tre gånger om dagen,
            han skall icke smaka helvetes glöd
            utan var' säker på himmelens bröd (2018-07-25)
530. Söderstens minne, polska upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
531. Kör upp i dalen, fäbodvisa från Älvdalen, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Kör upp i dalen och runka på tappen
            Möter du bruden, så sparka av henne hatten
            Vad där är för ett snällt folk, korna giva en god mjölk
            Kullorna så oändligen fint då låta på luren
            Pojkarna på skidorna taga älgen på språnget (2018-07-25)
532. I min ungdom det roar mej att sjunga, visa upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            I min ungdom det roar mej att sjunga,
            fastän sorgen till hjärtat mig går,
            för den blomstrande ungdom förkunnar,
            hur de värdsliga nöjen förgå (2018-07-25)
533. Den fattiga och den rika, kärleksvisa från Särna upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Två jungfrur de gingo i rosendelund
            och plockade rosorna de röda
            Den ena hon var så hjärteligen glad,
            den andra var så sorgeligt bedrövad (2018-07-25)
534. Jag gick mig ut i lunden, visa upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Jag gick mig ut i lunden att höra fåglars sång
            och näktergalen spelade på denna ljuva klang
            Och turturduvan hördes uti en annan dal,
            och henne röst utfördes, att hon ensammen var (2018-07-25)
535. Flicka lilla i gröna lunden, visa efter Dömas Erik, Evertsbeg, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            Flicka lilla i gröna lunden,
            kom hit och vila dej
            Men det roliga som vi talte,
            visst roar det mej,
            visst roar det mej (2018-07-25)
536. En älskelig vän uti världen jag har, visa efter Mattes Kerstin Andersdotter, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen
      Vistext:
            En älskelig vän uti världen jag har,
            den jag håller hjärteligt kär
            Jag aldrig förglömmer den vännen så kär,
            förrän man till graven mig bär roar det mej (2018-07-25)
537. Basunlåt, vallåt efter Fogd Marit, dotter till Anders Fogde, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)
538. Tacklåt från Orsa efter "Jämt Olle" eller "Jämt Lof", Jämt Olof Ersson, Orsa, född 1873, upptecknad av Lars Åhs, Blyberg, Älvdalen (2018-07-25)


Målaren Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, Älvdalen
539. Brudmarsch efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng (2017-12-16)
540. Steklåt, skänklåt efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng (2018-07-25)
541. Polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng (2018-07-25)


Skräddaren och jordbrukaren "Gös Anders", Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen
542. Gånglåt efter Juter Per Göransson, Älvdalen, upptecknad efter Anders Sodersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-06-29)
543a. Steklåt, skänklåt efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-06-29)
543b. Steklåt, skänklåt efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-06-29)
544. Herrö, brudmarsch efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
545. Gånglåt efter "Spilå Jan" eller "Spel Janne", Älvdalen, född vid mitten av 1700-talet, död i början av 1800-talet, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
546. Brudmarsch efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, spelad av Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
547. Har du studerat läkarekonsten, skänklåt efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen
      Vistext:
            Har du studerat läkarekonsten,
            har du känt hur pulsen slår? (2018-07-25)
548. Gånglåt efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
549. Gånglåt efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
550. Gånglåt efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
551. Vallåt, lämplig som melodi till visan ”O tysta ensamhet” av Olof von Dalin 1708-1763, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
552. Långdanslåten, "Jag fattige lappman", polska eller långdans efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
553. Nu får vi int dansa mer, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen
      Vistext:
            Å nu få vi int' dansa mer i kväll,
            för spelman är drucken
            kvinten har gått och basen likaså, etc. (2018-07-25)
554. I hela socknen finns det ingen krog, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen
      Vistext:
            I hela socknen finns det ingen krog,
            men när man kommer till Göteborg,
            så finns det krogar på alla torg (2018-07-25)
555. Polska efter Blomkvist, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
556. Polska efter Dicka, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
557. Polska efter Dicka, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
558. Orsa hattar, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
559. Hurra Janne, polska efter målaren Olof Got, Boda, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
560. Polska av Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
561. Jag går in och jag går ut, polska eller ringlek efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
562. Polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
563. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
564. Brudlåt, polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, sjungen av fadern, distinktionskorpralen, skolläraren och skräddaren Lars Orre, upptecknad efter den senares son Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
565. Lok-kälinglåten, polska från Loka, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
566. Bastulaven, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
567. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
568. Polska efter "Kettisgubben", farbroder till Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
569. Polska efter Katrin Janners, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
570. Barkbrödslåten, polska efter Lars Andersson, Väst Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
571a. Hins polska, "Satans polska" eller "Tyska klockorna" efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
571b. Hins polska, "Satans polska" eller "Tyska klockorna", noterad för fiolstämningen AEACiss, efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-xx)
572. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
573. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
574. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
575. Polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
576. Brudmarsch efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
577. Näckens polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
578. Jänta och jag, polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
579. Polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
580. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
581. Gånglåt efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
582. Vårvindar friska, polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
583. Jemsken, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-07-25)
584. Polska av Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
585. Handlande är vi allihopa, polska även kallad "Skvaltkvarnspolskan, av "Spilå Jan" eller "Spel Janne", Älvdalen, född vid mitten av 1700-talet, död i början av 1800-talet, spelad av Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
586. Dansa med mej litet, polska, gammal Älvdalslek efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen
      Vistext:
            Dansa min mig litet al du väl få,
            bara du far vackert min mig
            Trall ...
      Översättning
            Dansa med mej litet skall du väl få,
            bara du far vackert med mej (2018-08-06)
587. Tagelssträngalåten, polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
588. Knajv Lasses polska, "Skräddarepolskan", efter "Knajv Lasse", Kniv Lars, Älvdalen, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
589. Polska av Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
590. Polska av Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
591. Broder Lars brudpolska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
592. Svartvik, polska efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
593. Barbro Pers polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
594. Jugås Pers polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
595. Lasses Margits polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
596. Favoriten, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
597a. Sparvpolskan efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
597b. Sparvpolskan, slängpolska från sydöstra Skåne (2018-08-06)
598. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
599. Gumas polska efter soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
600. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
601. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
602. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
603. I skymningsstunden, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-08-06)
604a. Älvdalslek, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)
604b. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)
605. Polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)
606. Papperslåten, polska efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)
607. Vals efter Gyris Anders Andersson 1822-1909, Klitten, Älvdalen, född i Öster-Myckeläng, upptecknad efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)
608. Vals efter Anders Södersten 1851-1913, Holen, Älvdalen (2018-09-04)


Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871, broder till Anders Södersten
609. Brudmarsch efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-06-29)
610. Aldrig får den bruden krona mera, polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871
      Vistext:
            Aldrig får den bruden krona mera,
            aldrig blir den bruden jungfru mera
            På stunden blir hon bunden
            Trall ... (2018-06-29)
611. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
612. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
613. Vismelodi efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
614. Gubben och gumman skulle gå vall, polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
615. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
616. Gånglåt, "Brudlåt", efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
617. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
618. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
619. Brudpolska, faderns brudpolska, upptecknad efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-07-25)
620. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
621. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
622. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
623. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
624. Vals efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
625. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
626. Gånglek, folkdans efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
627. Brudlåt, gånglåt efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
628. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
629. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
630. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
631. Vals efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
632. Polska efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)
633. Gånglåt efter Lars Orre, Rot, Älvdalen, född 1871 (2018-09-04)


Gods Anders Andersson, Brunsberg, Älvdalen, född 1858
634. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
635. Polska av Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
636. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
637. Gånglåt efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
638. Polska efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, och soldaten "Gambt Berg", Anders Berg, Garberg, född på 1790-talet, död i slutet av 1850-talet, upptecknad efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
639. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
640. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-07-25)
641. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-09-04)
642. Skogs Kirstis polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-09-04)
643. Polska efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-09-04)
644. Polska av Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-09-04)
645. Vals efter Gods Anders, Brunsberg, Älvdalen, född 1858 (2018-09-04)


Jordbrukaren Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857
646. Brudmarsch eller skänklåt av Bälter Erik Olsson, Älvdalen, spelad vid mormoderns bröllop 1823, vilken var född 1801, och upptecknad efter dottersonen Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857, som lärt den av mormodern (2017-12-16)
647. Polska efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
648. Brudmarsch efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
649. Brudmarsch efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
650. Polska efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
651. Näckens polska efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
652. Vals efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
653a. Vals efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
653b. Vals, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
654. Vals efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
655a. Svanpolska efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
655b. Svanpolska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-07-xx)
656a. Brudmarsch efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
656b. Brudmarsch, noterad för fiolstämningen AEACiss, efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-08-xx)
657. Vals från Älvdalen efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
658. Polska efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
659. Brudmarsch från Evertsberg efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)


Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen
660. Polska efter morfaderns mor, född 1807, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-07-25)
661. Polska från Västerdalarna efter fadern och modern, upptecknad efter sonen Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-07-25)
662. Polska efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-07-25)
663. Brudmarsch från Malung efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-07-25)
664. Polska av Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
665. Vals efter Kettis Lars Matsson, Älvdalsåsen, Älvdalen, född 1857, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
666. Polska av Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
667. Polska efter svärfadern Sven Ersson Res, Väsa, död 1921, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
668. Polska efter svärfadern Sven Ersson Res, Väsa, död 1921, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
669. Polska efter svärfadern Sven Ersson Res, Väsa, död 1921, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
670. Polska efter svärfadern Sven Ersson Res, Väsa, död 1921, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen (2018-09-04)
671. Hej hopp frimodiga flicka, sånglek efter farmodern Karin Persson, Malung, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen
      Vistext:
            Hej hopp, frimodiga flicka, på den tid du höll mig kär
            ...
            För här är vännen den bästa,
            som ditt hjärta kan befästa,
            för du har gjort mitt hjärta glatt,
            som förr har varit bedrövat
            Och kom och vila på min arm i natt,
            som du är van till att göra't (2018-09-04)
672. Allena till Gud, "Det gyllene A, B, C, D", koral, se Gamla psalmboken, nr 260, efter mormoderns moder, upptecknad efter Viktor Gabrielsson, Väsa, Älvdalen, född 1888 i Älvdalsåsen
      Vistext:
            Allena till Gud sätt ditt hopp fast,
            ty mänskors gunst flyr bort med hast
            Han allena är trofast och huld,
            han är förmer än gods och guld (2018-09-04)


Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857
673a. Polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
673b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
674. Polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
675. Polska efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
676. Polska efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-07-25)
677. Polska från Mora efter Klocke Per, Våmhus, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
678. Gånglåt från Särna efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
679a. Polska efter soldaten Gulbrand, Orsa, spelad av häradsdomaren Pål Per Ersson 1817-1892, fader till Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857, efter vilken den är upptecknad (2018-09-04)
679b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter soldaten Gulbrand, Orsa, spelad av häradsdomaren Pål Per Ersson 1817-1892, fader till Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857, efter vilken den är upptecknad (2018-08-xx)
680. Polska efter soldaten Gulbrand, Orsa, spelad av häradsdomaren Pål Per Ersson 1817-1892, fader till Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857, efter vilken den är upptecknad (2018-09-04)
681. Polska efter soldaten Gulbrand, Orsa, spelad av häradsdomaren Pål Per Ersson 1817-1892, fader till Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857, efter vilken den är upptecknad (2018-09-04)
682a. Polska efter Tommos Anders, Evertsberg, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
682b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Tommos Anders, Evertsberg, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-08-xx)
683a. Vals från Rättvik efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
683b. Vals, noterad för fiolstämningen AEAE, från Rättvik efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-08-xx)
684. Polska från Evertsberg efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)
685. Polska efter soldaten "Anders Fogde", Anders Hedström, Garberg, död omkring 1880, upptecknad efter Pål Karl Persson, Evertsberg, Älvdalen, född 1857 (2018-09-04)


Grosshandlaren Magnus Engzelius, Särna
686. Stabblåten, långdans från Särna upptecknad av Magnus Engzelius, Särna (2018-07-25)
687. Sluffrepolskan efter "Sluffre", Anders Gerhard Hesselius, född 1803, upptecknad efter "Bäcke Halvar", Halvar Bäckman, Särna, av Magnus Engzelius, Särna (2018-07-25)
688. Bakmäs, polska efter "Sluffre", Anders Gerhard Hesselius, född 1803, upptecknad av Magnus Engzelius, Särna (2018-07-25)
689. Gammelhurven, polska efter Smed Jens, Röros, Norge, upptecknad av Magnus Engzelius, Särna (2018-07-25)

Häfte 3, tryckt 1924

Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima
690. Karl Johans marsch, gånglåt efter fadern, soldaten Lars Olsson Sjungare, upptecknad efter sonen Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2017-12-11)
691. Polska efter fadern, soldaten Lars Olsson Sjungare, upptecknad efter sonen Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
692. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
693. Brudmarsch efter fadern, soldaten Lars Olsson Sjungare, upptecknad efter sonen Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
694. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
695. Springlek, polska efter fadern, soldaten Lars Olsson Sjungare, upptecknad efter sonen Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
696. Polska efter målaren Mattias Hansson, Lima, upptecknad efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
697. Polska från Lima efter soldaten Glad, upptecknad efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
698. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-25)
699. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-07-xx)
700. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
701. Vals efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
702. Vals efter Gammalgårds-Ola, upptecknad efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
703. Vals efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
704a. Springlek, polska från norra Röros efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
704b. Springlek, noterad för fiolstämningen FissCissAE, polska från norra Röros efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-08-xx)
705a. Springlek, polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-09-04)
705b. Springlek, polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima (2018-08-xx)


"Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874
712. Polska efter fadern, Skommar Hans Larsson, Skålmo, född 1857, upptecknad efter sonen "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
713. Polska efter farfadern, nämndemannen Skommar Lars Olsson 1821-1905, Skålmo, upptecknad efter sonsonen "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
714. Polska efter Tor Hans Hansson, Sörbäcken, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
715. Vals efter Tor Hans Hansson, Sörbäcken, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
716. Vals efter gårdfarihandlaren "Ponta", Per i Holen, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
717. Vals efter farfadern, nämndemannen Skommar Lars Olsson 1821-1905, Skålmo, upptecknad efter sonsonen "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
718. Springlåt, schottis efter Ås Johannes, Transtrand, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-07-25)
719. Polska efter Lars Olsson Sjungare 1826-1910, Hammarsbyn, Lima, upptecknad efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-09-04)
720. Brudmarsch från Lima efter "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-09-04)
721. Polska efter fadern, Skommar Hans Larsson, Skålmo, född 1857, upptecknad efter sonen "Skommar Laur", Skommar Laurentius Larsson, Torgås, Lima, född 1874 (2018-09-04)


Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850
722. Polska efter Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850 (2018-07-25)
723. Polska från Lima efter Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850 (2018-07-25)
724. Brudmarsch efter Per på Holmholen, upptecknad efter Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850 (2018-07-25)
729. Polska efter målaren Rättviks-Anders, upptecknad efter Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850 (2018-07-25)
730. Polska efter Olers Olof Olsson, Sörnäs, Torgås, Lima, född 1850 (2018-09-04)


Valla Erik Samuelsson, Torgås, Lima, född 1860
731. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima, upptecknad efter Valla Erik Samuelsson, Torgås, Lima, född 1860 (2018-07-25)
732. Näckens polska eller "Strömkarlens spelar" efter Knut Olof Olsson, Sörnäs, upptecknad efter Valla Erik Samuelsson, Torgås, Lima, född 1860 (2018-07-25)


Lars Samuelsson, Hammarsbyn, Lima, född 1853, broder till Valla Erik Samuelsson
733. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima, upptecknad efter Lars Samuelsson, Hammarsbyn, Lima, född 1853 (2018-07-25)
734. Polska efter Lars Samuelsson, Hammarsbyn, Lima, född 1853 (2018-07-25)


Got Martina Matsson, Sörbäcken, Lima, född 1855
735. Vallåt efter Got Martina Matsson, Sörbäcken, Lima, född 1855 (2017-12-16)
736. Vallåt efter Got Martina Matsson, Sörbäcken, Lima, född 1855 (2018-07-25)
737. Vallåt efter Got Martina Matsson, Sörbäcken, Lima, född 1855 (2018-07-25)
738. Vallåt efter Got Martina Matsson, Sörbäcken, Lima, född 1855 (2018-07-25)


Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878
739. Polska efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-07-25)
740. Polska efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-07-25)
741. Vals efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-07-25)
742. Vals efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-09-04)
743. Polska efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-09-04)
744. Gånglåt efter Halses Per Jonsson, upptecknad efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-09-04)
745. Hin och bonden, vals efter Lars Vilhelm Johansson, Heden, Lima, född 1878 (2018-09-04)


Landsfiskal Nils Engelbrekt Olsson, Limedsforsen, Lima
746. Gånglåt efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Nils Engelbrekt Olsson, Limedsforsen, Lima (2017-12-16)
747. Beväringslåt, gånglåt efter "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter Nils Engelbrekt Olsson, Limedsforsen, Lima (2018-07-25)


Selma Persson, Limedsforsen, Lima
748. Vallåt efter fadern "Kvarnmyr Lars" eller "Kvarnmelasse", Lars Jonsson 1842-1894, Lima, upptecknad efter dottern Selma Persson, Limedsforsen, Lima (2017-12-16)


Omas Per Nilsson, Berga, Transtrand, född 1834
749. Brudmarsch efter Omas Per Nilsson, Berga, Transtrand, född 1834 (2018-07-25)
750. Marsch eller gånglåt efter Omas Per Nilsson, Berga, Transtrand, född 1834 (2018-06-29)
751. Polska efter Sjungar Lars Larsson 1826-1910, Hammarsbyn, Lima, uppteckand efter Omas Per Nilsson, Berga, Transtrand, född 1834 (2018-07-25)


Omas Hanna Hansson, Berga, Transtrand, dotterdotter till Omas Per Nilsson
754. Vallåt efter mormodern, upptecknad efter Omas Hanna Hansson, Berga, Transtrand, dotterdotter till Omas Per Nilsson (2018-06-29)


Omas Ludvig Larsson, Vörderås, Transtrand, född 1887, dotterson till Omas Per Nilsson
755. Vals efter Omas Per Nilsson, Berga, Transtrand, född 1834, och Simons Per Jonsson, Södra Brända, död omkring 1912, upptecknad efter Omas Ludvig Larsson, Vörderås, Transtrand, född 1887, dotterson till Omas Per Nilsson (2018-06-29)
756. Vals efter Simons Per Jonsson, Södra Brända, död omkring 1912, upptecknad efter Omas Ludvig Larsson, Vörderås, Transtrand, född 1887 (2018-07-25)
757. Vals efter gårdfarihandlaren "Ponta", Per i Holen, upptecknad efter Omas Ludvig Larsson, Vörderås, Transtrand, född 1887 (2018-07-25)
758. Polska efter Sjungar Lars, upptecknad efter Omas Ludvig Larsson, Vörderås, Transtrand, född 1887 (2018-07-xx)


Handlanden Oskar Källström, Transtrand
780. När du kommer i farstun, friarevisa efter Hals Ingeborg, Särna, meddelad av Oskar Källström, Transtrand
      Vistext:
            /:Å när du kommer i farstun, å farstun:/
            så skall du ta av dig skorna, å skorna,
            så int' dem hör dem själve, dem själve (2018-07-25)


Johanna Markusson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1859
781. Uti din nåd, koral efter Johanna Markusson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1859, jämför Svenska psalmboken, nr 250
      Vistext:
            Uti din nåd, o Fader blid
            befaller jag i allan tid
            min arma själ och vad jag har
            Anamma allt i ditt förvar (2018-07-25)
782. O Gud, det är min glädje, koral efter Johanna Markusson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1859, jämför Svenska psalmboken, nr 223
      Vistext:
            O Gud, det är min glädje
            att mild du hör min röst
            Du nådigt mig tillstädje
            hos dig att söka tröst (2018-07-25)


Johannes Staffansson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1855
783. Vallåt efter Johannes Staffansson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1855 (2018-07-25)
784. Vallåt efter Johannes Staffansson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1855 (2018-07-25)
785. Skallpipslåt, långdans efter Johannes Staffansson, Östra Långstrand, Transtrand, född 1855 (2018-07-25)


Kus Hans Hansson, Resjövallen, Sälen, Transtrand, född 1848
786. Polska efter Kus Hans Hansson, Resjövallen, Sälen, Transtrand, född 1848 (2018-07-25)
787. Vals efter Kus Hans Hansson, Resjövallen, Sälen, Transtrand, född 1848 (2018-07-25)


Kristina Östensson, Östensbo, Transtrand, född 1875
788. Vallåt efter Kristina Östensson, Östensbo, Transtrand, född 1875 (2018-07-25)


Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882
789a. Polska efter klockaren Gärdin, Ny socken, Värmland, efter "Lejsme Per", Per Larsson 1822-1907, Näsberg, Malungs finnmark, upptecknad efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-25)
789b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter klockaren Gärdin, Ny socken, Värmland, efter "Lejsme Per", Per Larsson 1822-1907, Näsberg, Malungs finnmark, upptecknad efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-xx)
790a. Polska efter klockaren Gärdin, Ny socken, Värmland, efter "Lejsme Per", Per Larsson 1822-1907, Näsberg, Malungs finnmark, upptecknad efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-25)
790b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter klockaren Gärdin, Ny socken, Värmland, efter "Lejsme Per", Per Larsson 1822-1907, Näsberg, Malungs finnmark, upptecknad efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-xx)
791a. Polska efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-25)
791b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-xx)
792a. Polska efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-25)
792b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-xx)
793a. Polska efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-25)
793b. Polska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Herman Strömberg, Torkhusberg, Tyngsjö, Malung, född 1882 (2018-07-xx)


Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung
819. Gånglåt eller marsch efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung (2018-06-29)
820. Gånglåt eller marsch efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung (2018-07-25)
821. Polska efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung (2018-07-25)
822. Springlek eller "Frisklek", polska efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung (2018-07-25)


Jordbrukaren "Haga Olle", Haga Olof Persson, Västra Fors, Malung, född 1863 i Malungsfors
843. Polska efter fadern Haga Per Larsson 1821-1881, född i Yttermalung, upptecknad efter sonen "Haga Olle", Haga Olof Persson, Västra Fors, Malung, född 1863 i Malungsfors (2018-07-25)
844. Polska efter fadern Haga Per Larsson 1821-1881, född i Yttermalung, upptecknad efter sonen "Haga Olle", Haga Olof Persson, Västra Fors, Malung, född 1863 i Malungsfors (2018-07-25)
845. Polska efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung, upptecknad efter "Haga Olle", Haga Olof Persson, Västra Fors, Malung, född 1863 i Malungsfors (2018-07-25)
846. Polska efter Troskari Erik Persson 1830-1922, Västra Fors, Malung, upptecknad efter "Haga Olle", Haga Olof Persson, Västra Fors, Malung, född 1863 i Malungsfors (2018-07-25)


"Tjäder Brita", Brita Andersson, Malung, född 1844
853. Vallåt efter "Tjäder Brita", Brita Andersson, Malung, född 1844 (2018-07-25)
854. Vallåt efter "Tjäder Brita", Brita Andersson, Malung, född 1844 (2018-07-25)
855. Här är den du letar efter, vallåt efter "Tjäder Brita", Brita Andersson, Malung, född 1844
      Vistext:
            /:Här är den du letar efter!:/
            Leta inte längre! (2018-07-25)


Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852
861. Vallåt efter Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852 (2018-07-25)
862. Vallåt efter Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852 (2018-07-25)
863. Vallåt efter Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852 (2018-07-25)
864. Vallåt efter Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852 (2018-07-25)
865. Här är den , vallåt efter Nöstmo Halvar Halvarsson, Idbäck, Malung, född 1852 (2018-08-06)


Jers Kerstin Persdotter, Idbäck, Malung, född 1876
873. Vallåt efter Jers Kerstin Persdotter, Idbäck, Malung, född 1876 (2018-07-25)
874. Vallåt efter Jers Kerstin Persdotter, Idbäck, Malung, född 1876 (2018-07-25)
875. Vallåt efter Jers Kerstin Persdotter, Idbäck, Malung, född 1876 (2018-07-25)
876. Vallåt efter Jers Kerstin Persdotter, Idbäck, Malung, född 1876 (2018-07-25)


Skomakaren Skinnar Albin Larsson, Malung, född 1886
877. Polska efter "Olken", även kallad "Olan Britt", Olof Olsson, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, Malung, född 1886 (2018-06-27)
878a. Polska eller bakmes efter "Lejsme Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, Malung, född 1886 (2018-06-27)
878b. Polska eller bakmes, noterad för fiolstämningen AEAE, efter "Lejsme Per" eller "Lisme Per", Per Larson, Näsberg, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, Malung, född 1886 (2018-06-27)
879. Polska efter "Olken", även kallad "Olan Britt", Olof Olsson, Malung, upptecknad efter Skinnar Albin Larsson, Malung, född 1886 (2018-06-27)


Folkskolläraren i Sånga, Lars Olin, Viggby, Svartsjölandet, född 1851 i Malung
880. Polska från Malung efter Lars Olin, Viggby, Svartsjölandet, född 1851 i Malung, upptecknad av Georg Bladini, Strängnäs (2018-06-27)
881. Polska från Malung efter Lars Olin, Viggby, Svartsjölandet, född 1851 i Malung, upptecknad av Georg Bladini, Strängnäs (2018-06-27)
882. Polska från Malung efter Lars Olin, Viggby, Svartsjölandet, född 1851 i Malung, upptecknad av Georg Bladini, Strängnäs (2018-06-27)


Folkskollären "Korpilambs Gustaf", Per Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län, under uppväxtåren bosatt i Västerdalarna, i Vakerskogen, Järna, och i Korpilambs och Flatberget, Nås finnskogar
883. Gästgivarelasses vals efter "Gästgivarelasse, Nås, Dalarna, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
884. Förgäves uppå stigen, visa efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län
      Vistext:
            Förgäves uppå stigen jag dig att söka går
            Jag lyssnar, ropar och jag lyssnar åter
            Det vädret är som blåser och böljan är som slår,
            men vännens röst sig ej höra låter (2018-06-27)
885. Känner du Israels Maja, fyramannapolska från Hjulsjö, Västmanland, efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län
      Vistext:
            Känner du Israels Maja?
            Ja men känner ja 'na!
            Känner du dottern hennes?
            Jo, jo men sa'n! (2018-06-27)
886. Fyra flickor dansa på en kista, "Rovpolskan", polska efter "Västerfalls Olle", Olof Väster, Västerfallet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
887. Polska efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-29)
888. Känner du Slaskesara, polska från Hjulsjö, Västmanland, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
889a. Polska, version som slängpolska från finnskogen, efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
889b. Polska, version som långpolska från bygderna, efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
890. Polska från Dala-Järna efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
891. Polska av fadern Lars Väster, spelad av sonen "Västerfalls Olle", Olof Väster, Västerfallet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
892. Monings Mattis vals från Dala-Järna, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
893. Gånglåt, brudlåt från Dala-Järna efter "Fall Samuel", Samuel från Fallet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
894. Polska från Gagnef upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
895. Polska efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
896. Johan Skators polska efter skogvaktaren Johan Skator, Säfsnäs, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-06-27)
897. Metbäcken, polska efter "Metbäcken", Magnus Karlsson, Äppelbo finnmark, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-09-04)
898. Gånglåt efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-08-06)
899. Gånglåt efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-08-06)
900. Av hjärtat jag dig älskar, vismelodi efter Torp Per Persson, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, upptecknad efter Korpilambs Gustaf Florell 1846-1913, Kungsberg, Järbo, Gästrikland, född i Rundbohöjden, Hjulsjö, Örebro län (2018-08-06)


Karl Sporr, Stora Skedvi
946. Brudmarsch från Nås efter modern, upptecknad efter sonen, tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, av Karl Sporr (2018-06-29)
947. Brudmarsch efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-07-25)
948. Brudmarsch från Malung efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-07-25)
949. Polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-07-25)
950. Gånglåt eller marsch efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-07-25)
951. Fem och tjugo, polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
952. Skiffels Olas polska, polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
953. Vals, "När jag var liten, då gick jag en gång ...", efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
954. Va-dä-du-valsen efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
955. Polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
956. Polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
957. Polska efter tobaksspinnaren E. Eriksson, Falun, uppvuxen i Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
958. Polska efter Hed Lars Nils Olsson, Heden, Nås, upptecknad av Karl Sporr (2018-06-29)
959. Ser du någon vacker gosse, vallåt efter Tillmans Sara, Storbyn, Nås finnmark, upptecknad av Karl Sporr
      Vistext:
            Ser du nån vacker en gosse,
            så be'n gå ita mä
            Fast han bruk' tobak,
            fast han bruk' tobak,
            så hjälp föll int hä (2018-07-25)
960. Brudmarsch efter Hannises Erik, Skansbacka, Nås, född i början av 1800-talet, upptecknad efter Tillmans Sara, Storbyn, Nås finnmark, av Karl Sporr (2018-07-25)
961. Vismelodi eller gånglåt efter Tillmans Sara, Storbyn, Nås finnmark, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
962. Brudmarsch efter Fallbacks Anders, Järna, född 1855, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)
963. Polska efter Fallbacks Anders, Järna, född 1855, upptecknad av Karl Sporr (2018-08-06)


Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878
975. Sutt i sulen, kringeldans eller kringluglek efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-06-29)
976. Polska efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-07-25)
977. Matteses Olas Pers polska efter Matteses Olas Per, Björbo, upptecknad efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-07-25)
978. Polska efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-07-25)
979. Saxgårdsmases smedja, polska efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878
      Vistext:
            Saxgårdsmases smedja stod i ljusan låga,
            Saxgårdsmases smedja ho' brann opp
            Per han kulta å sprang,
            smedja ho' besa å brann
            Saxgårdsmases smedja ho' brann opp (2018-08-06)
980. Polska från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, efter Saras Erker och upptecknad efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-09-04)
981. Aldrig blir den bruden jungfru mera, polska upptecknad efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878
      Vistext:
            /:Aldrig blir den bruden jungfru mera,
            aldrig får hon krona mer:/
            /:Aldrig blir hon, aldrig får hon krona mer:/ (2018-09-04)
982. Stek en ostbit, polska upptecknad efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878
      Vistext:
            Stek en ostbit, stek en fläskbit,
            runk' på kaggen, så gör jag (2018-09-04)
983. Skvaltkvarnspolskan, "Vi ska dansa ...", polska upptecknad efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878
      Vistext:
            Vi ska dansa, vi ska sjunga, trall ...
            Se'n ska vi ta på brudpigo,
            se'n ska vi ta på själva brua! (2018-09-04)
984. Polska efter Olof Tillman, Dala-Floda, född 1878 (2018-09-04)
1024. Polska ur notbok tillhörande Björs Olle Johansson, meddelad av Olof Tillman, Dala-Floda (2018-07-25)
1025. Polska ur notbok tillhörande Björs Olle Johansson, meddelad av Olof Tillman, Dala-Floda (2018-09-04)
1026. Polska ur notbok tillhörande Björs Olle Johansson, meddelad av Olof Tillman, Dala-Floda (2018-09-04)


Fjärdingsmannen Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870
1027a. Skullbrädlek, brudmarsch efter Klockar Per Andersson, död vid mitten av 1870-talet, upptecknad efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-07-25)
1027b. Skullbrädlek, brudmarsch, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Klockar Per Andersson, död vid mitten av 1870-talet, upptecknad efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-07-25)
1028. Skullbrädlek, brudmarsch efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-07-25)
1029. Skullbrädlek, brudmarsch efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-07-xx)
1030. Gånglåt efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-09-04)
1031. Mikaelivisan, gånglåt efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-09-04)
1032. Gånglåt efter Anders Frisell, Mockfjärd, född 1870 (2018-09-04)


Jordbrukaren Manne Anders Persson, Högberget, Mockfjärd, född 1877
1080. Polska efter "Djur Far", Djur Anders Andersson, upptecknad efter Manne Anders Persson, Högberget, Mockfjärd, född 1877 (2018-07-25)
1081. Polska efter Manne Anders Persson, Högberget, Mockfjärd, född 1877 (2018-07-25)
1082. Polska efter Manne Anders Persson, Högberget, Mockfjärd, född 1877 (2018-07-25)
1083. Gånglåt efter Manne Anders Persson, Högberget, Mockfjärd, född 1877 (2018-07-25)
Häfte 4, tryckt 1926

"Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860
1084a. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860, upptecknad 1906, med omväxlande G och Giss (2017-08-22)
1084b. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860, version upptecknad 1921 av Olof Andersson, med enbart Giss (2017-08-22)
1084. Polska, "Inte ha jag pengar ...", efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860
      Vistext:
            Inte har jag pengar, inte är jag pank,
            men en flicka har jag som är rätt galant
            och hon går aldrig ur mitt sinne
            Inte ha vi nål och inte ha vi tråd,
            men fan ge vi den som lappen sätter på
            och glassupen ta vi alla
            Ägg och fläsk i far och gubb i juck i mor,
            sockersött i syster och dubb i subb i bror,
            Vi skiter i gamla svärmor (2017-08-22)

1085. Brudlåt spelad vid bröllopsceremoni när bruden skulle "dansas upp i taket" med marsch, vals och brudpolska, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2017-08-22)
1085a. Marsch spelad när brudparet kom in i danssalen (2017-08-22)
1085b. Vals spelad när bruden placerades på en stol och lyftes upp taket och brudgummen samtidigt steg upp på axlarna av en annan man (2017-08-22)
1085c. Polska spelad därefter när gästerna dansade runt i ring kring brudparet (2017-08-22)

1086. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2017-08-22)
1087. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2017-08-22)
1088. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2017-08-22)
1089. Mitt Blacka hon la ner sej, polska från Boda efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860
      Vistext:
            Mitt Blacka, ho' la' ner sej,
            ho' la' ner sej mitt i åna
            Mitt Hans han gret,
            höll i rumpan å slet
            Men gästbu'skullorna drog opp'nom (2017-08-22)
1090. Polska efter "Dal Jerk", Dal Erik Olsson från Lerdal, född 1819, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2017-08-22)
1091. Polska efter Minu Lars Olsson 1825-1884, Västergraf, Västgärde, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2017-08-22)
1092a. Polska efter "Snygg Olle", Snygg Olof Andersson, Utanåker, Rättvik, född 1848, upptecknad 1906 efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2017-08-22)
1092b. Polska efter "Snygg Olle", Snygg Olof Andersson, Utanåker, Rättvik, född 1848, upptecknad 1921 efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2017-08-22)
1093. Polska efter "Snygg Olle", Snygg Olof Andersson, Utanåker, Rättvik, född 1848, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2018-08-06)
1094. Polska efter Minu Lars Olsson 1825-1884, Västergraf, Västgärde, och "Dal Jerk", Dal Erik Olsson från Lerdal, född 1819, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2018-09-04)
1095. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2018-09-04)
1096. Polska efter Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2018-09-04)
1097. Polska efter Modigs Anders, Altsarbyn, Rättvik, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås (2018-09-04)
1098. Polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2018-09-04)
1099. Tre gånger var jag, polska efter "Dal Jerk", Dal Erik Olsson från Lerdal, född 1819, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås
      Vistext:
            Tre gånger var jag norr på Ore,
            å där så fick ja' lär' me spel' i 'orne' (hornet) (2018-09-04)
1100. Polska efter Sammels Daniel, Mårtanberg, Rättvik, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2018-09-04)
1101. Om min mor och far, polska efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född 1860 i Söderås
      Vistext:
            Om min mor och far, visste var jag var,
            så slog dom under mig bägge bena
            Men tycks de väl, dom visst' int' var jag var,
            så jag fick behålla bena (2018-09-04)
1102. Gudmunds Anders polska efter Gudmunds Anders, Altsarbyn, Rättvik, upptecknad efter "Höök Olle", Höök Olof Andersson, Söderås, Västgärde, Rättvik, född i Söderås 1860 (2018-09-04)


Verkmästars Hans Olsson 1854-1919, Västgärde, Rättvik
1149. Vals efter Verkmästars Hans Olsson 1854-1919, Västgärde, Rättvik, upptecknad av G. Bladini (2017-09-05)
1150. Polska efter Verkmästars Hans Olsson 1854-1919, Västgärde, Rättvik, upptecknad av G. Bladini (2018-08-06)
1151. Polska efter Verkmästars Hans Olsson 1854-1919, Västgärde, Rättvik, upptecknad av G. Bladini (2018-08-06)
1152. Polska efter Verkmästars Hans Olsson 1854-1919, Västgärde, Rättvik, upptecknad av G. Bladini (2018-08-06)


Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik
1173. Av hjärtat jag dig älskar, gånglåt efter Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik (2018-06-29)
1174. Polska från Ore efter Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik (2018-08-06)
1175. Polska efter Monis Olle, Rättvik, upptecknad efter Sparf Anders Andersson 1839-1911, Backa, Rättvik (2018-08-06)


"Tång Gudmund", Gudmund Tåberg, Per Gudmund Karlsson 1839-1909, Gärdebyn, Rättvik
1190. Polska efter Gudmund Tåberg, Per Gudmund Karlsson 1839-1909, Gärdebyn, Rättvik (2018-07-25)


Ris Kerstin Persdotter, Blecket, Rättvik, född 1858
1206. Vallåt efter Ris Kerstin Persdotter, Blecket, Rättvik, född 1858 (2018-07-25)


Hjort Anders Olsson 1865-1952, Bingsjö, Rättvik
1222. Kårbölepolskan, Bingsjöpolska efter Anders Isaksson, Föne, Färila, Hälsingland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-20)
1223. Hjortingens polska, Bingsjöpolska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1224. Pekkos Pers brudlåt, Bingsjöpolska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1225. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1226. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1227. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1228. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1229. Rimsbopolskan från Svartnäs finnskogar, efter kapten Söderholm, Söderhamn, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1230. Brännvinspolskan efter kapten Söderholm, Söderhamn, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1231. Norrbommens polska [efter Hans Norrbom Persson, Hälsingland], upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1232. Målar Anders brudpolska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, spelad av Olof Måhlén, son till Målar Anders, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1233. Brudmarsch efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1234. Djävulspolskan, Bingsjöpolska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-21)
1235. Blårocken, Bingsjöpolska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865
      Vistext:
            Nu har vi fått den blåa rocken på ... (2018-06-27)
1236. Bingjöpolska efter kapten Söderholm, Söderhamn, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-27)
1237. Bingjöpolska efter Ritekt Jerk, Norra Finnbacka, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1238. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-29)
1239. Dansa med mej litet, polska efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865
      Vistext:
            Dansa med mej litet, det kan du väl få
            bara du far vackert med mig (2018-06-29)
1240. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-29)
1241. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-06-29)
1242. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1243. Junkasgubbens brudmarsch efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1244. Gånglåt efter Junkas Jonas Jönsson, Dalstuga, samtida med Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1245. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, spelad av Ritekt Jerk, Norra Finnbacka, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1246. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1247. Polska efter kapten Söderholm, Söderhamn, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1248. Polska, vanligen kallad "Polska efter Nylandspojkarna Uppifrån", efter kapten Söderholm, Söderhamn, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1249. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1250. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1251. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1252. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1253. Pekkos Pers lilla polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1254. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1255. Vallåt efter modern, upptecknad efter sonen Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1256. Stabbleken, långdans efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1257. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1258. Gånglåt efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-07-25)
1259. Gånglåt eller marsch efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1260. Bingsjövalsen av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1261. Pekkos Pers brudmarsch efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1262. Långdans, "Brudhisslåt", efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1263. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1264a. Bingsjöpolskan efter Junkas Jonas Jönsson, Dalstuga, samtida med Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-06)
1264b. Bingsjöpolskan, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Junkas Jonas Jönsson, Dalstuga, samtida med Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-xx)
1265. Gånglåt eller marsch efter Junkas Jonas Jönsson, Dalstuga, samtida med Pekkos Per, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1266. Polska efter Tulpan Anders Olsson, Alfta, Hälsingingland, och "Pajas", H. Vahlman, Alfta, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1267. Inte va dom fattig, polska från Ore efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865
      Vistext:
            Inte va dom fattig, inte va dom rik,
            men blott en flicka med ära (2018-09-04)
1268. Kaffelåten, polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865
      Vistext:
            Morgon bitti, morgon bitti,
            kommer svärmor med kaffe
            Så tar hon fram den lilla flaskan och slår i kaffe,
            så det blir kask, s'an (2018-09-04)
1269. Vals efter Frans i Hässjaberg, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1270. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1271. Skänklåt efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1272. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1273. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1274. Gråtlåten, polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1275a. Min levnads afton, gånglåt efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1275b. Min levnads afton, noterad för fiolstämningen AEAE, gånglåt efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-xx)
1276. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1277. Polska efter Pekkos Per Olsson 1808-1877, Bingsjö, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1278. Gånglåt efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1279a. Trettondagsmarschen, gånglåt av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1279b. Trettondagsmarschen, noterad för fiolstämningen AEAE, gånglåt av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-xx)
1280a. Hjortingens marsch, gånglåt av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1280b. Hjortingens marsch, noterad för fiolstämningen AEAE, gånglåt av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-xx)
1281. Brudmarsch från Särna efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1282. Rångstasågen, polska efter Per Persson Menlös, Hedesunda, Gästrikland, upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1283. "Finnskogspolskan", [Eklundapolska nr 3 av "Viksta-Lasse, Leonard Larsson, Uppland, elev till Hjort Anders] upptecknad efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1284. Polska av Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1285. Noahs gånglåt efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1286. Polska efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1287. Polska efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1288a. Knäppolska efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-09-04)
1288b. Knäppolska, noterad för fiolstämningen AEAE, efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865 (2018-08-xx)


Soldaten och hemmansägaren Jonas Hedin, Lenåsen, Ovanmyra, Boda, född 1877
1289. Polska från Edsbyn, Hälsingland, efter Jonas Hedin, Lenåsen, Ovanmyra, Boda, född 1877 (2018-06-29)
1290. Polska, vanligen kallad "Polska efter Nylandspojkarna Uppifrån", efter Hjort Anders Olsson, Bingsjö, Rättvik, född 1865, upptecknad efter Jonas Hedin, Lenåsen, Ovanmyra, Boda, född 1877 (2018-07-25)
1291. Polska efter fadern Anders Tjäder 1834-1902, upptecknad efter sonen Jonas Hedin, Lenåsen, Ovanmyra, Boda, född 1877 (2018-07-25)
1292. Gånglåt eller marsch efter fadern Anders Tjäder 1834-1902, upptecknad efter sonen Jonas Hedin, Lenåsen, Ovanmyra, Boda, född 1877 (2018-07-25)


Snickaren Olof Furubom, Boda, född 1851
1318. Polska efter Hans Karlsson, Boda, upptecknad efter Olof Furubom, Boda, född 1851 (2018-06-29)
1319. Å jänta å ja, Bodapolska efter Olof Furubom, Boda, född 1851 (2018-06-29)
1320. Polska efter Olof Furubom, Boda, född 1851 (2018-07-25)
1321. Paradispolskan, Bodapolska efter "Dräng Jerk", Dräng Erik, Boda, upptecknad efter Olof Furubom, Boda, född 1851 (2018-07-25)
1322. Gånglåt efter Hans Karlsson, Boda, upptecknad efter Olof Furubom, Boda, född 1851 (2018-07-25)
1326. Jöns Mors vallåt, polska efter Olof Furubom, Boda, född 1851, jämför "Inga rikedomar har jag fått ..." (2018-06-20)


Målaren Olof Måhlén, Tänger, Enviken, född 1866 i Bingsjö
1327. Polska spelad som brudpolska vid moderns bröllop 1959, upptecknad efter sonen Olof Måhlén, Tänger, Enviken, född 1866 i Bingsjö (2018-07-25)


Skomakaren Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, född 1868
1346. Polska efter Gustaf Tornberg, Dådrans bruk, gift med moderns mormoder, sjungen av modern och upptecknad efter sonen Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, född 1868 (2018-07-25)
1347. Tretusen män från Dalorten sprang, polska efter Gustaf Tornberg, Dådrans bruk, gift med moderns mormoder, upptecknad efter den senares sonsonson Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, född 1868 (2018-07-25)
1387. Mormors brudpolska efter Vilhelm Hedlund, Klockarnäs, Enviken, född 1868 (2018-07-25)


Smedmästaren Johan Berg, Björkboda, Enviken, född 1872
1388. Polska efter Johan Berg, Björkboda, Enviken, född 1872 (2018-06-29)
1389. Vals efter Johan Berg, Björkboda, Enviken, född 1872 (2018-07-25)


Karl Sporr, Stora Skedvi
1401. Vallåt efter Näs Mor, Enviken, upptecknad av Karl Sporr
      Vistext:
            God morgon! Ut, ut å lösa!
            Hörer ni dä, alle Nysjöflickor!
            Min ko står på grönan vall,
            din ko står på dynjefall
            å du har sovit ätter! (2018-07-25)
1402. Vallåt efter Näs Mor, Enviken, upptecknad av Karl Sporr
      Vistext:
            Höre du dä, skällekoa?
            Löse fä, kommer ni ätter?
            Lever du, lever du?
            Ja trodd' du var långa långa döder! (2018-07-25)
1403. Vallåt efter Näs Mor, Enviken, upptecknad av Karl Sporr
      Vistext:
            Tvi å tvi å tvi, ocka late jänter!
            Dom ä så late, så late så,
            stock innnerligen late!
            Tvi å tvi å tvi, så late så, så late så,
            stock innnerligen late! (2018-07-25)
1404. Skänklåt efter Peter Köpman, Gagnef, upptecknad av Karl Sporr (2018-07-25)
1405. Brudmarsch efter handlanden Per Östling, Bomsarvet, Gagnef, upptecknad av Karl Sporr (2017-12-xx)
1406. Brudmarsch efter "Skommarfar", Jan Dahlin, Moje, Gagnef, upptecknad av Karl Sporr (2017-12-xx)
1415. Polska efter "Telnings Daniel", Daniel Andersson, Forstäppan, Sunnansjö, Grangärde, upptecknad av Karl Sporr (2017-12-xx)


Skölds Anders Larsson Hedblom, Heden, Leksand, född 1867
1419. Polska efter "Rickards Anders" eller "Nergårds Anders", upptecknad efter Skölds Anders Larsson Hedblom, Heden, Leksand, född 1867 (2018-07-25)


Skomakaren Per Olsson 1844-1911, Leksand
1427. Polska efter Per Olsson 1844-1911, Leksand (2018-07-25)
1428. Skänklåt efter Per Olsson 1844-1911, Leksand (2018-08-06)


Ingels Jan Andersson 1826-1905, Bispbergshyttan, Stora Skedvi
1437. Polska efter Ingels Jan Andersson 1826-1905, Bispbergshyttan, Stora Skedvi (2018-06-29)
1438. Vals efter Ingels Jan Andersson 1826-1905, Bispbergshyttan, Stora Skedvi (2018-08-06)


"Skinnarfar", Skinnar Anders Larsson 1834-1911, Backbyn, Siljansnäs
1454. Skänklåt efter "Skinnarfar", Skinnar Anders Larsson 1834-1911, Backbyn, Siljansnäs (2018-07-25)
1455. Skänklåt efter "Skinnarfar", Skinnar Anders Larsson 1834-1911, Backbyn, Siljansnäs (2018-08-06)


Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, född 1866
1465. Bockfaras polska från Rättvik, efter Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, född 1866 (2018-07-25)
1466. Femtusen män från Dalorten sprang, polska från Gagnef efter Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs, född 1866
      Vistext:
            Femtusen män från Dalorten sprang
            med spikslagna skor och klubbor i hand
            för att försvara landom
            Och somliga gick och somliga sprang
            och somliga kommo alls intet fram
            och somliga tratt på hälom

            En skilling banko, en skilling bröd,
            vill int' dom leva, får dom väl dö,
            så sjöng dom bort i Bäsna (2018-08-06)


Reser Anna Larsson, Utanmyra, Sollerön, född 1848
1469. Vallåt efter Reser Anna Larsson, Utanmyra, Sollerön, född 1848 (2018-07-25)
1470. Vallåt, "Alla mina glada dagar uti sorg förvandlat sig", efter Reser Anna Larsson, Utanmyra, Sollerön, född 1848 (2018-08-06)


Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878
1479. Vallåt efter Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878 (2018-07-25)
1480. Vallåt efter Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878 (2018-08-06)
1481. Vallåt efter Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878 (2018-08-06)
1482. Vallåt efter Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878 (2018-08-06)
1483. Vallåt efter Ryss Anna Olsson, Gruddbo, Sollerön, född 1878 (2018-08-06)


Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön
1484. Mikaelidagen, brudmarsch efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-06-29)
1496. Vals efter Örjan Anders Olsson, upptecknad efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-09-04)
1497. Polska efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-09-04)
1498. Stabbleken", skänklåt efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön
      Vistext:
            Vem skall dennna skålen tillhöra, vår lustig kamrat?
            Den skall N. N. hava med ett friskt mod
            Han lute så till,
            han drick' som han vill
            Intet buller och intet bång,
            utan skålen skall hava sin gång,
            emedan det rinner och räcker (2018-08-06)
1499. Kringellek eller "Kringlugdans", polska från Sollerön efter Lavas Anders Nilsson, upptecknad efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-07-25)
1500. Brudmarsch efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-07-25)
1501. Polska efter Janners, Dala-Järna, spelad av Krång Lars Olsson och upptecknad efter Amus Olof Jönsson 1832-1912, Sollerön (2018-07-25)Senast ändrad 2019-07-11