Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanOlof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936

1. Hambopolska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Osteråker, MP3, med andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3 (2013-12-13)
2. Polska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
3. Dricka vin, polska efter Ingra Per Olsson 1864-1925, Ättersta, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
4. Polska efter kyrkvaktmästare Johan Karlsson 1885-1914, Betlehem, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Ernst Persson 1892-1964, Hulla, Österåker, jämför "D-durpolskan", Bodapolska efter Röjås Erik Andersson, Boda, Dalarna, ur Paul Bäckström, "Låtar från Dalarna", nr 259, MP3 (2014-02-14)
5. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i moll, MP3, mollversionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
6. Polska efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i moll, MP3, mollversionen med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
7. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-14)
8. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
9. Vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
10. Kom lilla flicka, vals efter fadern Verner Teller, Adelsö, född 1828, upptecknad efter sonen Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
11. Vals av Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
12. Hambopolska efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
13. Vals efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
14. Vals efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
15. Polska efter fadern och Anders Andersson, upptecknad efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
16. Marsch efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
17. Hambopolska efter Henry Teller, född 1902, son till Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
18. Hambopolska efter Henry Teller, född 1902, son till Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
19. Vals efter fadern och Anders Andersson, upptecknad efter Johan Teller 1868-1960, Skogbokvarn, Österåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
20. Vals efter brodern Gustaf Källström, upptecknad efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-21)
21. Midsommarvisa, vispolska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland,
      Vistext:
            /:Gossar och flickor, kommen med fröjd,
            midsommaren att fira:/
            /:Majstång ska resas här på en höjd,
            kransar det ska vi vira:/ (2018-12-xx)
22. Vals efter Olof August Widmark, upptecknad efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
23. Polska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
24. Polska efter Adolf Källström, Katrineholm, född 1873 i Mårjanå, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
25. Polska från Julita upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
26. Vals efter mjölnare Boström, Julita, död i början av 1900-talet, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
27. Hambopolska efter modern, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
28. Vals efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
29. Gånglåt efter Vilhelm Andersson, Näs, Västra Vingåker, Södermanland, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
30. Hambopolska efter kyrkvaktare Karl Jonsson, Österåker, Södermanland, upptecknad efter Vilhelm Löthman, Vadsborg, Västra Vingåker, född 1866 i Julita, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
31. Vals kompnerad vid 17 års ålder av Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
32. Polska av Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
33. Kaffepolketten efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
34. Vals efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
35. Excellensens polska efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
36. "Polska", slängpolska efter musikdirektören, organisten och klockaren Strand i Västra Vingåker, Södermanland, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, som lärt den av sin fader Erik Wester 1853-1907, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
37. Vals efter "Pillermolle", Per Persson Lundholm, Bilsbo, Västra Vingåker, Södermanland, född 1841, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
38. Polska efter morfadern Erik Andersson 1828-1884, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
39. Vals efter Gabriel Jonsson, murare och stenarbetare m.m. från Värmland, elev av Lomjansgutten, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
40. Gånglåt efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, med sångtext, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
41. Gånglåt efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
42. Polska efter August Widmark, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
43. Hambopolska efter banvakten Lindberg, Sävstaholm, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
44. Mazurka efter banvakten Lindberg, Sävstaholm, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
45. Polska efter morfadern Erik Andersson 1828-1884, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
46. Polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
47. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
48. Min lilla lön, polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter sonen, brevbärare Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 48, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i G-dur med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
49. Polska efter fadern fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 49, MP3, med andrastämma av Evert Lindberg, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28) 50. Vals efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
51. Polska efter fadern Erik Wester 1853-1907, upptecknad efter Axel Wester 1878-1958, Västra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
52. Slängpolska efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
53. Vals nr 6 efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 53, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
54. Nymans vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
55. Kerstin på Lybeck, vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
56. Vals efter "Pillermollen", Per Persson Lundholm, Bilsbo, Västra Vingåker, född 1841, spelad av Carl August Lindblom, Rejmyre och upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
57. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
58. Vals efter Carl August Lindblom, Rejmyre, upptecknad efter Albert Gustafsson, Svenstorp, Västra Vingåker, Södermanland, född 1866, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
59. Tvåriksdalerspolskan, slängpolska efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
60. Polska efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
61. Vals efter "Nydalsskräddaren", Erik Åkerlind, Nydal, Högsjö station, upptecknad efter Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
62. Morbrors friarelåt, gånglåt från Regna, Östergötland, efter modern, upptecknad efter sonen Evald Larson, Västra Vingåker, Södermanland, född 1899, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
77. Visa efter Emil Larsson, Skiren, Östra Vingåker, Södermanland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
78. En gumma har jag som är så snäll, vispolska efter Emil Larsson, Skiren, Östra Vingåker, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 78, men transponerad till Gdur, MP3, med andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3
      Vistext:
            En gumma har jag som är så snäll,
            hon kan sin lilla gubbe sköta
            För ut i farstun varenda kväll
            i mörkret plägar hon mej möta
            Men så en kväll, då jag var sne',
            hon svor mig ve och förbanna
            Men då så sa jag i sansad ton;
            "Var snäll och seda (sansa) dej, Johanna" (2019-12-21)
80. Polska efter Djulöpojken, upptecknad efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, som lärt den av sin broder Gustaf Pettersson, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 80, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
81. Polska efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, som lärt den av sin broder Gustaf Pettersson, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 81, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
82. Skata satt på taket, vismelodi efter Alfred Linde, Släntbacken, Östra Vingåker, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 82, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
88. Polska efter Anders Petter Andersson, Himlinge, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 88, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-09-30)
97. Vals efter modern, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 97, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-23)
98. Vals nr 2 efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 98, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-28)
100. Vals nr 1 efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 100, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-09-24)
101. Vals efter Anders Petter Andersson, Himlinge, upptecknad efter Anders Gustaf Eriksson, Hägerbo, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 101, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-09-24)
103. Polska efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 103, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-09-26)
104. Dalvalsen eller "Var det du-valsen" efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 104, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-09-26)
105. Polska, lämplig som mazurka, efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 105, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-24)
106. Gånglåt ellar marsch efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 106, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-24)
107. Gånglåt ellar marsch efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 107, jämför "Mörkömarschen", Olof Anderssons uppteckningar, nr 648, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-24)
108. Marsch efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 108, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
109. Polska från Vingåker efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 109, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-24)
110. Slängpolska nr 1 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, spelas gärna med fiolstämning A-E-A-E, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 110, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-10-01)
111. Slängpolska nr 4 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 111, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
112. Vals nr 1 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 109, jämför melodin till sångleken med text "... Och ängen var grön ...", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-25)
113. Slängpolska nr 2 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, spelas gärna med fiolstämning A-E-A-E, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 113, MP3 med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-27)
114. Slängpolska nr 5 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 114, MP3 med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-27)
115. Slängpolska nr 3 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 115, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-27)
116. Slängpolska nr 6 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 116, MP3 med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-28)
117. Vals nr 2 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 117, MP3 med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-28)
118. Vals nr 3 efter Johan August Malmqvist, Hjulesta, Floda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 117, MP3 med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-28)
119. Polska nr 1 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 121, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-10-28)
120. Vals nr 1 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 120, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2017-02-17)
121. Vals nr 2 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 121, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-23)
122. Vals nr 3 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 122, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-23)
123. Vals nr 4 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 123, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-15)
124. Vals nr 5 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 124, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-15)
125. Blinda Kalles vals efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 125, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-15)
126. Vals efter gästgivaren "Spel-Erker", Erik Eriksson, Bie, Floda, spelad av muraren Albert Boström, Floda, och upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 126, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
128. Hin Håles polska, slängpolska efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Floda, född 1892, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 128, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
130. Polska efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 130, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
131. Angläs nr 1 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 131, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-16)
132. Angläs nr 2 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 132, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-16)
134. Vals nr 6 efter Albert Boström, Floda, Södermanland, upptecknad efter Carl Gustaf Axelsson, Flodafors, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 134, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-20)
136. Vals nr 2 efter fiskaren Hjalmar Frick, Halla, upptecknad efter Ivar Hultström, Flodafors, född 1890 i Halla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 136, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-21)
137. Vals nr 3 efter fiskaren Hjalmar Frick, Halla, upptecknad efter Ivar Hultström, Flodafors, född 1890 i Halla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 137, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-21)
138. Vals nr 1 efter fiskaren Hjalmar Frick, Halla, upptecknad efter Ivar Hultström, Flodafors, född 1890 i Halla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 138, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-23)
139. Vals efter Ivar Hultström, Flodafors, född 1890 i Halla, med en andrarepris komponerad av densamme, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 139, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-31)
141. Polska nr 1 efter Gustaf Johansson, Katrineholm, född 1862 i Olstorp, Floda, jämför vispolskan "Min lilla lön", Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 141, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-31)
142. Polska nr 2 efter Gustaf Johansson, Katrineholm, född 1862 i Olstorp, Floda, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 142, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-31)
143. Vals efter "Grindstugen", farfadern Anders Gustafsson, Grindstugan, Halla, född 1840, senare boende i Snickarstugan, Halla, upptecknad efter Axel Andersson 1909-1996, Hagstugan, Blacksta, född i Halla och senare bosatt i Nyköping, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 143, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
144. Polska komponerad 1929 av Axel Andersson 1909-1996, Hagstugan, Blacksta, född i Halla och senare bosatt i Nyköping, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 144, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-06)
147. Hambopolska efter fadern Gustaf Vilhelm Andersson, Fredriksdal, Runtuna, född 1876 i Grindstugan, Halla, Södermanland, upptecknad efter sonen Axel Andersson, Nyköping, född 1909 i Halla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 147, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-05)
148. Vals efter fadern Gustaf Vilhelm Andersson, Fredriksdal, Runtuna, född 1876 i Grindstugan, Halla, Södermanland, upptecknad efter sonen Axel Andersson, Nyköping, född 1909 i Halla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 148, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-05)
152. Grindstugens polska efter Axel Andersson, Hagstugan, Blacksta, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 152, MP3 (2013-04-30)
160. Polska efter Johan Harald Mossberg, Vadsbro, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 160 i Södermanland 1936, MP3 (2020-03-17)
161. Vals efter Johan Harald Mossberg, Vika grindstuga, Vadsbro, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 161, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11)
177. Tegnebolåten, gånglåt delvis liknande en militärmarsch, efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1882, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 177, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-06)
178. Hemmarsch, gånglåt efter Glaboln, Björkvik, Södermanland, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1882, som hade den efter sin fader Gustaf Eriksson, Axtorp, Björkvik, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 178, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-02)
179. Marsch efter Pelle i Kornboda, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, Södermanland, född 1882, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 179, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-14)
180. Polska efter Glaboln, Björkvik, Södermanland, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1882, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 180, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-06)
181. Nyffens polska efter fadern Gustaf Eriksson, Axtorp, Björkvik, född 1846, upptecknad efter "Nyffen", sonen Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1882, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 181, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-06)
182. Vals efter Glaboln, Björkvik, Södermanland, upptecknad efter "Nyffen", Ferdinand Gustafsson, Tegnebol, Björkvik, född 1882, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 182, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-06)
187. Steklåt från Österhaninge, skänklåt efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 187, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, versionen med andrastämma ändrad till 2/2-takt, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-19)
188. Lerbomarschen, "Lerbo brudmarsch", "Brudmarsch från Lerbo" eller "Brudmarsch från Österhaninge", brudmarsch efter Anders Bergström, Grindsvreten, Österhaninge, Södermanland, upptecknad efter Robert Nordström, Lerbo, av Olof Andersson, nr 188, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2014-08-08)
191. Vals efter Anders Bergström, Grindvreten, Österhaninge, upptecknad efter kyrko- och skolvaktmästaren Robert Nordström 1866-1958, Lerbo, född i Österhaninge, ur Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 191, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, annan version, "Kalle lessen", vals från Österhaninge, Södermanland, utlärd av Allan Westin, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-11-15)
195. NSG453
Gånglåt efter Klas August Gustafsson, Öja, Flen, Södermanland, född 1856 i Stora Malm, ur Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 195, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-11-10)
196. Polska efter Klas August Gustafsson, Kristineberg, Öja, Flen, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 196, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-03-14)
201. Vals efter Lars Erik Ersson, Hällefors, Södermanland, upptecknad efter Oskar Fredrik Andersson, Hälleforsnäs, född 1871, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 201, jämför den första reprisen med melodien till hambopolketten "En liten pojk som ingen flicka har", MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
205. Polska med gökmotiv efter Karl Erik Eriksson, Hälleoforsnäs, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 205, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och version med andrastämma och utökad första repris, MP3 (2023-12-23)
211. Halvstopsvalsen efter byggmästaren Per Lundstedt, Ärla, upptecknad efter Karl Erik Eriksson, Hälleforsnäs, Södermanland, född 1856 i Ärla, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 211, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-02)
213. Polska efter Anders Jansson, Selaö, upptecknad efter "Lille Gustaf", Karl Gustaf Andersson, Husby, Aspö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 213, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-12-13)
219. Kavelbrolåten, hamburska efter Pehr Ericsson, Helgarö, Södermanland, åttondelspolska nr 36 upptecknad av K. P. Leffler, jämför nr 116 i samma samling, hamburska efter Anders Jansson, Selaön, MP3, med enkel andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med en något mer utarbetad andrastämma av Stefan Lindén, MP3, i en något annorlunda version efter Anders Jansson, Ytter Selaö, upptecknad efter "Lille Gustaf", Karl Gustaf Andersson, Husby, Aspö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 219, MP3(2023-01-26)
223. Polska efter "Lille Gustaf", Karl Gustaf Andersson, Husby, Aspö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 223, MP3, med andrastämma efter Allan Ljungdahl, MP3, och med variant av andrastämma efter Anders Mattson, MP3 (2020-03-17)
231. Hamburska efter Anders Jansson, Ytter-Selaö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar nr 231, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-05-30)
242. NSG450
248. Polska nr 1 efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 248, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-31)
249. Polska nr 2 efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 249, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-01-31)
250. Polska nr 3 efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 250, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-01)
251. Polska nr 4 efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 251, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-01)
252. Vals efter farbrodern Albert Haglund, upptecknad efter Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 253, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-02)
253. Polska nr 5 efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 253, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-02)
254. Bröllopsmarsch från Selaön efter Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 254, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-01)
255. Vals efter fadern, Fredrik Haglund 1856-1915, Vansö, upptecknad efter sonen Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 255, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-04)
256. Polska nr 1 efter Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 256, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-04)
257. Polska nr 2 efter Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 257, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-04)
258. Polska komponerad 1935 av Oskar Haglund, Strängnäs, Södermanland, född 1896 i Vansö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 258, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-04)
262. Polska efter vagnmakaren Pettersson, "Blomqvist Pelle", Strängnäs, upptecknad efter Algot Eriksson, Strängnäs, född 1862 i Fogdö, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 262, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-04)
302. Polska, fyr- eller slängpolska efter Gustaf Eriksson, Brostugan, upptecknad efter Ferdinand Gustafsson, Källstugan, Länna, Södermanland, född 1866, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 302, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-02-02)
NSG482
307. NSG480
314. Vals efter Mälqvist, maskinist vid Granboda mejeri, Länna, upptecknad efter Sven Viktor Edvin Andersson, Täbylund, Åker, Södermanland, född 1888 i Södertälje, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 314, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-05-02)
316. Annas polska, hamburska efter Johan Albert Ahlgren, Kobergsgården, Taxinge, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 316, utlärd av Kåre och Birgitta Widén, MP3, med andrastämma, MP3 (2020-02-21)
320. Hamburska efter August Engström, Kärnbo, upptecknad efter snickaren Johan Albert Ahlgren, Kobergsgården, Taxinge, Södermanlandd, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 320, MP3, med andrastämma, MP3 (2023-09-29)
323. NSG460
334. Hambopolska efter Karl Lönnborg, Fridhem, Vallby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 334, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
335. Polska efter Karl Lönnborg, Fridhem, Vallby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 335, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-18)
352. Gillbergavalsen efter Karl David Karlsson, Folkesta, Råby-Rekarna, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 352, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-26)
359. Farfars klocka, slängpolska efter Alfred Eriksson, Gölstorp, Ärla, Södermanland, upptecknad efter Gunnar Olsson, Eskilstuna, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 359, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och i trestämmigt arrangemang av John A. Carlö, MP3 (2020-03-26)
367. Vals från Ärla efter Per Lundstedt, Ärla, Södermanland, upptecknad efter fadern Erik Alfred Olsson, Eskilstuna, av sonen Gunnar Olsson, Eskilstuna, född 1902, MP3 (2014-03-14)
386. Vals av bonden "Edeby Erik", upptecknad efter Erik Johannes Hellmark, Eskilstuna, född 1882 i Stockholm, MP3 (2014-03-14)
390. Polska från Jäder efter Erik Johannes Hellmark, Jäder och Eskilstuna, Södermanland, utlärd av Kåre och Birgitta Widén, Olof Anderssons uppteckningar nr 390, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-11-05)
403. Polska efter "Tusen-Anders", Eskilstuna, född i Flen, Södermanland, upptecknad efter Johan Henrik Thorsell, Skogstorp, ur Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 403, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-11-10)
439. Vals efter Gustaf Landin, Björnlunda, upptecknad efter skogvaktaren Oskar Sjöberg, Rockelsta, Helgesta, född i Tomta, Björnlunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 439, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-11-09)
440. Slängpolska efter skogvaktaren Oskar Sjöberg, Rockelsta, Helgesta, född i Tomta, Björnlunda, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 440, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-11-04)
459. Ridmarsch, gånglåt efter Evald Andersson, Åsta, Björnlunda, född 1869, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 459, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
460. Ridmarsch, gånglåt efter Evald Andersson, Åsta, Björnlunda, född 1860, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 460, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-16)
480. NSG585
482. Slängpolska nr 7 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 485, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-28)
484. Slängpolska nr 9 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 484, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-10-20)
485. Slängpolska nr 6 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 485, med andrastämma av Olof Andersson och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson (2012-08-30)
489. Slängpolska nr 5 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 489, med andrastämma av Olof Andersson och med andrastämma av Stefan Lindén (2012-08-30)
491. Slängpolska nr 2 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 491, med andrastämma och i originalversion och med andrastämma (2012-08-30)
495. Slängpolska nr 10 efter fadern, trädgårdsmästaren Melker Andersson 1840-1936, Östtorp, Husby-Oppunda, Södermanland, född i Snesta, Råby, Rönö, upptecknad efter sång av sonen, lantbrukaren/arrendatorn Axel Axelsson, Östtorp, Husby, född 1869 i Västerås, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 495, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-04-17)
497. NSG557A
Slängpolska nr 1 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 497, spelad av Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma efter Ulf Lundgren, MP3 (2018-11-08)
511. Slängpolska nr 8 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 511, MP3, i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-03-28)
519. Slängpolska nr 4 efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 519, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-08)
523. NSG446
529. Slängpolska nr 3, "En sup till", efter Melker Andersson, upptecknad efter Axel Axelsson, Östtorp, Husby, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 529, spelad av Lästringe Låtar, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och i upptecknad version, MP3 (2020-03-26)
Vals efter fadern, upptecknad efter Rickard Forsman, Oxelösund, Södermanland, från Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 552, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2022-06-17)
563. NSG587
565. Kajsas polska, hambopolkett efter Rickard Forsman, Oxelösund, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 565, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i G-dur utlärd av Ingemar Skoglund, MP3 (2022-12-18)
571. Vals efter Karl Holmgren, Israelsberg, Svärta, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 571, med andrastämma av Olof Andersson (2012-09-20)
573. NSG441
578. NSG440
580. NSG437
582. Hamburska efter Axel Viktor Johansson, Kråklund, Svärta, Södermanland, ur Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 582, MP3, med andrastämma av Alfred Andersson, MP3 (2017-04-21)
585. Se vad loppor mor har, vispolska efter Axel Fredrik Bergström, Tystberga, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 585, MP3, med andrastämma, MP3, i sångversion, MP3, i sångversion med andrastämma, MP3, och i sångversion med alternativ andrastämma av Spel-Arvid Karlsson, MP3 (2020-03-26)
604. Vedklabben, slängpolska efter fadern Gustaf Vilhelm Andersson, Fredriksdal, Runtuna, född 1876 i Grindstugan, Halla, Södermanland, upptecknad av Leif Johansson efter sonen Axel Andersson, Nyköping, född 1909 i Halla, jämför Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 604, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
608. Polska efter Oskar Andersson 1865-1959, Snesta, Spelvik, Södermanland, född i Blacksta och uppvuxen i Runtuna, Olof Anderssons uppteckningar år 1936 i Södermanland, nr 608, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2022-12-24)
618. Slängpolska efter snickar Öberg, Tullgarn, Södermanland, upptecknad efter Erik Ludvig Ljunggren, Trosa och utlärd av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 618, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-14)
634. Hölövalsen efter Karl Gustav Andersson, Häggnäs, Hölö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 634, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-10-20)
635. "Polska", mazurka efter Karl Olof Andersson, Häggnäs, Hölö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 635, MP3, med andrastämma av Folke Nordeman, MP3 (2018-11-08)
639. Slängpolska nr 2 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 639, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-01)
641. Slängpolska nr 7 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 641, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2015-04-03)
642. Slängpolska nr 5 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 642, jämför den första reprisen med den första reprisen i en polska från Värmland, ur "220 Svenska folkdansar arrangerade för forte-piano af J. N. Ahlström", häfte 1, nr 54, tryckt 1840, MP3, med andrastämma bearbetad efter Robert Persson, MP3, och i originalversion och med andrastämma av Robert Persson (2013-10-15)
643. Slängpolska nr 13 från Mörkö, efter klockare Andersson, upptecknad efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 641, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-10-04)
645. Slängpolska nr 10 från Mörkö, "En sup till", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 645, spelad av Lästringe Låtar, upptecknad version (2012-09-10)
648. Mörkömarschen, brudmarsch efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 648, jämför "Gånglåt eller marsch" efter Johan Augusut Malmqvist, Floda, Olof Anderssons uppteckningar, nr 107, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2014-02-14)
649. Slängpolska nr 12, "Lilla Lasse", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lotta Franzén, Olof Anderssons uppteckningar nr 649, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2013-11-05)
650. Slängpolska nr 6 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 650, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, och i originalversion och med andrastämma av Robert Persson (2013-10-15)
651. Hamburska, "Skinnbyxor", från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 651, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, och i originalversion, MP3, med och i originalversion med andrastämma av Robert Persson, MP3 (2020-01-18)
652. Slängpolska nr 14 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 652, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-10-13)
653. Vals efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 653, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén (2018-05-xx)
654. Oktaven eller "Mörkö-oktaven", hamburska efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Ulf Lundgren, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 654, MP3, med andrastämma efter Ulf Lundgren, MP3 (2020-03-26)
655. Slängpolska nr 3 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 655, MP3, med andrastämma bearbetad efter Olof Andersson, MP3, och i originalversion, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2020-01-22)
656. Slängpolska nr 4 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 656, MP3, med förenklad andrastämma bearbetad efter Olof Andersson, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, i originalversion, MP3, i originalversion med andrastämma av Olof Andersson, MP3, och i trestämmigt arrangemang av Olof Andersson, MP3 (2023-09-29)
657. Slängpolska nr 11, "Pastor Per", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lotta Franzén, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 657, MP3, med andrastämma av Allan Westin, MP3 (2018-11-01)
658. Slängpolska nr 9 från Mörkö, "Tiggarflickan", efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 658 (2012-09-10)
659. Slängpolska nr 8 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar nr 659, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, upptecknad version (2013-10-15)
660. Vals från Mörkö efter klockare Andersson, Mörkö, Södermanland, upptecknad efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, född 1868, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 660, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-01-17)
662. Vi ska dansa med Sara, polska efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar nr 662, MP3, jämför med nr 87 i Rosenbergs häfte 1, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2016-12-07)
663. Slängpolska nr 1 från Mörkö, efter Anders Gustaf Andersson, Nora, Mörkö, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 663, MP3, med andrastämma av Robert Persson, MP3, version enligt Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma efter Robert Persson, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, och med alternativ andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-01)
665. Brudmarsch nr 1 från Sorunda efter Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 665, MP3, med andrastämma efter Spel-Arvid Karlsson, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-02-20)
666. Brudmarsch nr 2 från Sorunda efter Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermnland, nr 666, spelad av Ulf Lundgren, MP3, med andrastämma bearbetad av Stefan Lindén, MP3 (2020-02-20)
668. Vals från Sorunda efter Petter Olsson, Vimossa, Sorunda, upptecknad efter handlaren Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 668, på fiol gärna spelad med stämningen A-E-A-E, MP3, med andrastämma av Allan Westin, MP3, med förenklad andrastämma efter Allan Westin, MP3, och med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, version i D-dur, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2023-09-29)
672. NSG447
689. Gökpolska efter Jan Petter Jansson, Ramtorp, Taxinge, Södermanland, upptecknad efter dottersonen Frans Pettersson, utlärd av Rolf Siwertz, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 689, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
690. Ja vi gubbar, polska efter Frans Pettersson, Taxinge, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 690, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
695. Rovpolskan, slängpolska efter Frans Pettersson, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 695, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-11-07)
697. Slängpolska efter Anders Gustaf Vahlström, Mariefred, Södermanland, upptecknad efter Nils Erik Vickman, Södertälje, utlärd av Rolf Siwertz, Olof Anderssons uppteckningar nr 697 (2013-01-10)
701. Slängpolska efter Nils Erik Vickman, Södertälje, Södermanland, spelad av Lästringe Låtar, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 701, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3, upptecknad version, MP3 (2020-03-13)
702. Hamburska, "Ära vare Gud", efter Nils Erik Vickman, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 702, MP3, version utlärd av Rolf Siwertz, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-12)
705. Vals efter Nils Erik Vikman, Södertälje, Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar i Södermanland 1936, nr 705, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2020-03-14)
717. Gnestavalsen efter Hilmer Danielsson, död ca 1920, upptecknad efter Gustaf Lodin, Örby, Brännkyrka, född 1885 i Eneby, Floda , Södermanland, Olof Anderssons uppteckningar 1936 i Södermanland, nr 717, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-10-24)
747. Grömstavalsen efter morfadern till Axel Viktor Johansson, Kråklund, Södermanland, MP3 - Grömsta är en gård i Lästringe - med andrastämma av Stefan Lindén (2013-05-03)


Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936


23. Polska från Hov av Nils Bergholm, Eskilstuna, Södermanland, ur Olof Anderssons avskrifter i Södermanland, 1936, nr 23, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2017-02-17)
32. NSG588
51. NSG462
116. I vårskogen eller "Gånglåt från Halla", marsch komponerad 1927 av Ivar Hultström, Flodafors, Södermanland, Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936, nr 116, arrangemanget ur "50 Sörmlandslåtar för två violiner", nr 45, MP3, med andrastämma av Olof Andersson, MP3 (2013-11-01)
188. Hambopolska efter klockare Daniel Öhlander, Barva, Södermanland, upptecknad efter agronom Andersson, Olof Anderssons avskrifter i Södermanland 1936, nr 116, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-02-28)
215. Vals från Kramnäs efter Gustaf Eriksson, Kramnäs, Mellösa, Södermanland, död omkring 1918 i Björkvik, upptecknad av Karl Rickard Ahlberg, Olof Anderssons avskrifter 1936 i Södermanland, nr 215, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2018-08-10)


Senast ändrad 2023-12-13