Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                    Speciell text: JÄRNA + Vapensköld


Låtar från Järna


759. Brudmarsch efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 1 (2013-01-21)
760. Polska efter Lars Åhs, Järna, ur Svenska låtar, Dalarna nr 459 (2013-01-21)
761. Brudmarsch efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 4 (2013-01-21)
762. Skänklåt efter Holbäcks Karl Ersson, Järna, upptecknad av Karl Sporr 1919, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 6 (2013-01-21)
763. Skänklåt från Dala-Järna, "Ja, vandringen i världen", efter Olof Goth, Boda, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 8 (2013-01-21)
764. Polska efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 13 (2013-01-21)
765. Polska efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 14 (2013-01-21)
766. Polska efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 11 (2013-01-21)
767. Polska efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 15 (2013-01-21)
768. Polska efter Lars Gullbrand, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 17 (2013-01-21)
769. Polska efter Holbäcks Karl Ersson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 19 (2013-01-21)
770. Polska från Järna efter Hedlars Nils Olsson, Nås, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 22 (2013-01-21)
771. Vals efter Lars Gullbrand, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 24 (2013-01-21)
772. Gånglåt efter Per Gustaf Florell, Järna, ur Svenska låtar, Dalarna nr 893 (2013-01-21)
773. Jag var ej mer än sexton år, visa efter Knuts Erik Henriksson, Järna, upptecknad av Karl Sporr 1919, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 40 (2013-01-21)
774. En liten en lilja, som nyligen upprunnit, visa efter Pollack Stina Jansdotter, Järna, upptecknad 1919, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 48 (2013-01-21)
1244. Hornlåt efter Vestheds Karin Lundvall, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 17 (2013-01-21)
1245. Polska efter Fallback Anders Jonsson, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 12 (2013-01-21)
1246. Hornlåt efter Vestheds Karin Lundvall, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 15 (2013-01-21)
1247. Hornlåt efter Vestheds Karin Lundvall, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 16 (2013-01-21)
1248. Locklåt efter Vestheds Karin Lundvall, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 18 (2013-01-21)
1249. Polska efter Anders Engström, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 20 (2013-01-21)
1250. Polska efter Anders Engström, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 21 (2013-01-21)
1251. Vals efter Anders Engström, Järna, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 25 (2013-01-21)
1252. Polska efter Nils Christiansson, upptecknad efter Per Gustav Florell, Järna, ur Svenska låtar, Dalarna nr 922 (2013-01-21)
1253. Du har låtit din kärlek fått försvinna, visa efter Torp Greta Larsdotter, Järna, upptecknad av Karl Sporr 1919, ur Karl-Erik Forsslund, "Med Dalälven ...", Järna nr 41 (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21