Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade låtsamlingar och låthäftenLåtar från Dalarna, samlade och utgivna av Paul Bäckström

Andra upplagan, tryckt 1974


                                                                                          Speciell text: HUSBY + Vapensköld


Låtar från Husby


984. Husby brudmarsch eller "Brudmarsch från Dala-Husby" efter Anders Hansson, upptecknad av August Lund och meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
985. Polska från 1700-talet efter Anders Hansson och August Lund, Husby, meddelad av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
986. Polska från 1600-talet efter August Lund och Udd Axel, Husby, meddelad av Pelle Jakobsson, A4-format (2013-01-21)
987. Vals efter August Lund, Husby, meddelad av Pelle Jakobsson, A4-format (2013-01-21)
1332. Vallåt efter modern Greta Lund, Husby, upptecknad efter August Lund av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)
1333. Skogsbygdevalsen efter Isels Gustav, Nordbäckebo, Husby, upptecknad efter August Lund av Ingvar Norman, A4-format (2013-01-21)


Senast ändrad 2013-01-21